Minilex - Lakipuhelin

Välimiesmenettelyssä voidaan käsitellä myös osittain työehtosopimuksia


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Työehtosopimuksesta aiheutuva riita-asia voidaan saattaa ratkaistavaksi myös välimiesmenettelyn avulla. Välimiesmenettelyllä ei kuitenkaan ole mahdollista ratkaista riitaa, jossa vaaditaan työehtosopimuksen purkautuneeksi julistamista.

Työehtosopimuksessa onkin voitu sopia siitä, että riita-asiat tulee ratkaista nimenomaan välimiesmenettelyssä. Mikäli työehtosopimuksessa on näin sovittu, on välimiesoikeus ainoa vaihtoehto riitojen käsittelemiseen, ellei työehtosopimuksessa ole asiasta toisin sovittu. Välimiesmenettelyssä annettu ratkaisu eli välitystuomio on lopullinen ratkaisu. Välimiesmenettelyssä annettuun ratkaisuun ei ole mahdollista hakea muutosta. Välimiesmenettelyyn liittyvissä kysymyksissä voit rohkeasti kääntyä kokeneiden juristiemme puoleen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa