Minilex - Lakipuhelin

Yrittäjän velvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrittäjän velvollisuuksiin kuuluu ensinkin yrittämiseen tarvittavien lupien hankkiminen. Lähtökohtaisesti Suomessa saa harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa ilman viranomaisen lupaa, mutta joskus yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan lupa, tai siitä tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle. Lupaviranomaisia ovat kunnan- tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, aluehallintovirastot ja ministeriöt. Oleellista ennen yritystoiminnan aloittamista onkin tarkastaa, tarvitaanko toiminnalle lupaa, tai tuleeko siitä tehdä ilmoitusta viranomaiselle. Joka tapauksessa yritystoiminnan aloittamisesta tulee aina tehdä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.

Vakuutuksien osalta yrittäjäeläkevakuutus (YEL-vakuutus) on pakollinen 18-67-vuotiaalle yrittäjälle, jos hän saa toiminnastaan työtuloa vuodessa vähintään 7 557,18 euroa.

Jos yrityksellä on työntekijöitä, yrittäjän velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia heidän eläke- ja työttömyysturva- sekä sosiaaliturvamaksuistaan, ja työntekijöille on otettava eläkevakuutus (TyEL-vakuutus) sekä tapaturmavakuutus, johon sisältyvät ryhmähenkivakuutus ja työttömyysvakuutus. Työntekijöiden sosiaaliturvamaksut maksetaan verottajalle samalla kun palkasta pidätetään verot. Joillakin toimialoilla on myös muita pakollisia vakuutuksia.

Yrittäjillä on Suomessa myös aina kirjanpitovelvollisuus ja vastuu työntekijöiden perehdyttämisestä oikeisiin työmenetelmiin ja tehtäviin työpaikan olosuhteiden mukaisesti. Samoin työantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä, ja tämän vuoksi työnantajan tuleekin laatia työsuojelun toimintaohjelma, josta selviävät työhön ja työpaikkaan liittyvät riskit turvallisuudelle ja terveydelle sekä se, miten näitä riskejä pyritään kyseisellä työpaikalla välttämään.

Oleellinen yrittäjän velvollisuus on myös verotuksesta huolehtiminen. Eri yritysmuotoja verotetaan eri tavoin, mutta yrittäjän tulee kuitenkin maksaa veroa siitä tulosta joka hänelle tai yritykselle jää kun myynnistä vähennetään yritystoiminnan kulut. Kyseiset verot tulee maksaa etukäteen arvioidun verotettavaksi jäävän tulon perusteella.

Sellaiset yrittäjät, jotka myyvät Suomessa tavaroita tai palveluita ovat myös arvonlisäverovelvollisia, jos myynnistä saatava tulo on vuodessa yli 10 000 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa