Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittaja ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittajan on noudatettava markkinoinnissaan kuluttajansuojalainsäädännön asettamia sääntöjä. Markkinointi ei ensinnäkään saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimattoman menettelyn käyttö on kiellettyä myös elinkeinonharjoittajan asiakassuhteissa.

Markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Hyvän tavan vastaisena pidetään erityisesti ihmisarvoa tai vakaumusta loukkaavaa markkinointia sekä syrjintää, joka perustuu henkilöön liittyviin seikkoihin, kuten ikään, sukupuoleen tai etniseen alkuperään. Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus ilmenee myös hyväksyvänä suhtautumisena toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä ilman, että tällaisen toiminnan esittämiseen on markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta.

Alaikäisille suunnatussa markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ja näin ollen kiellettyä on alaikäisten herkkäuskoisuuden hyväksikäyttäminen sekä haitallinen vaikuttaminen lasten tasapainoiseen keskitykseen. Markkinoinnilla ei saa myöskään pyrkiä sivuuttamaan vanhempien mahdollisuutta toimia täysipainoisesti lapsensa kasvattajina.

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää markkinoinnissaan sopimatonta menettelyä. Tällainen menettely on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastaista ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös. Tietylle kuluttajaryhmälle suunnatun menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta.

Markkinoinnin on oltava tunnistettavaa eli siitä on käytävä selkeästi ilmi kaupallinen tarkoitus ja se, kenen elinkeinonharjoittajan lukuun kulutushyödykettä markkinoidaan. Markkinointi ei myöskään saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tunnusten tai hyödykkeiden kesken. Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa tai asiakassuhteissa on kielletty, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Aggressiivisten menettelyjen käyttö eli kuluttajan häiritseminen, pakottaminen tai painostaminen on markkinoinnissa kiellettyä. Aggressiivinen markkinointi on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee sellaisen ostopäätöksen, jota hän ei olisi ilman elinkeinonharjoittajan painostusta tehnyt. Elinkeinonharjoittaja ei saa myöskään tarjota kulutushyödykkeitä toimittamalla niitä kuluttajille ilman nimenomaista tilausta ja edellyttämällä kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä. Myös yhdistettyjä tarjouksia ja kylkiäistarjouksia käyttäessään sekä markkinointiarpajaisia järjestäessään elinkeinonharjoittajan on noudatettava kuluttajansuojalaissa määriteltyjä sääntöjä.

Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta hyvän tavan vastaista tai kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä markkinoinnissaan. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kiellon määrää markkinaoikeus tai kuluttaja-asiamies ja tietyissä tapauksissa aluehallintovirasto. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa kuluttajansuojan kannalta markkinointia ja menettelyä asiakassuhteissa.

Minilexin lakimiehet auttavat markkinoinnin sääntöihin liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]