Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeus ja sopimaton menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus on yksi eritystuomioisuimista Suomessa, joka käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita.  Markkinaoikeus käsittelee siis sopimattomaan menettelyyn liittyviä hakemuksia. Sopimaton menettely tarkoittaa sitä, että elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lainsäädäntö ei suoraan sano, mitä pidetään hyvänä liiketapana, mutta määrittelee tietyn menettelyn sopimattomaksi ja kielletyksi.

Markkinaoikeuksia on vain yksi Suomessa ja sen toimivalta kattaa koko Suomen maan. Markkinaoikeus aloitti toimintansa 1.3.2002 ja perustuu markkinaoikeuslakiin. Markkinaoikeudessa työskentelee ylituomari, joka johtaa markkinaoikeuden toimintaa, 23 markkinaoikeudentuomaria ja kaksi markkinaoikeusinsinööriä. Markkinaoikeudessa on myös sivutoimisia asiantuntijajäseniä sekä markkinaoikeussihteereitä ja muuta kansliahenkilökuntaa. Päätösvaltainen markkinaoikeus on pääsääntöisesti kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä.

Markkinaoikeus siis käsittelee sopimattomaan menettelyyn liittyviä hakemuksia. Vuoden 2017 alussa markkinaoikeudella oli vireillä 19 hakemusta liittyen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja vuoden 2017 aikana se sai 17 hakemusta, jotka liittyivät sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. Ratkaisuja sopimattomaan menettelyyn markkinaoikeus antoi vuonna 2017 16 kappaletta. Vuoteen 2016 verrattuna markkinaoikeus sai hieman enemmän sopimattomaan menettelyyn liittyviä hakemuksia.  Keskimääräinen käsittelyaika ei ole kovinkaan pitkä markkinaoikeudessa, ainoastaan 8,6 kuukautta.

Sopimattomana menettelynä voidaan pitää hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toiseen elinkeinonharjoittajaan kohdistuva menettely, joka vahingoittaa kyseistä toimijaa jollakin tavalla. Markkinaoikeuden tapauksen MAO:540/17 pohdinnassa todetaan, että sopimattomasta menettelystä annetun lain esitöistä on maininta siitä, että sopimattoman menettelyn sisältöä voidaan tulkita muun muassa kansainvälisistä perussäännöistä. Maakamari toteaa, että kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännön (2011) mukaisesti sopimatonta menettelyä voisi olla menettely, jossa markkinointi on harhaanjohtavaa ja se ei ole totuudenmukaista. Mikäli lausuu esimerkiksi toisen elinkeinotoimintaan liittyen valheellista tietoa ja levittää sitä vahingoittaen toisen elinkeinoa, voi se, jonka toimintaa kyseinen tieto loukkaa, laittaa hakemuksen vireille markkinaoikeuteen.

Tuoreessa markkinaoikeuden tapauksessa (MAO:701/17) kyse oli vertailevasta markkinoinnista ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kyseisessä tapauksessa DNA Oyj oli vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Elisa Oyj:tä jatkamasta tai uudistamasta Elisan Oyj:n liittymien markkinointia, joissa muun muassa käytetään ilmaisuja ”määräaikainen liittymävankeus” tai ”ei ahdistavaa sitoutumispakkoa”. Tapauksessa markkinaoikeus päätyi muun muassa kieltämään Elisa Oyj:tä jatkamasta tai uudistamasta Elisan liittymien markkinointia kyseisiä ilmaisuja käyttäen.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa tulee vireille markkinaoikeuteen kirjallisella hakemuksella, jonka toimittaa se elinkeinonharjoittaja, johon menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa. Hakemus tulee esittää muun muassa vaatimukset, esimerkiksi vaatimalla sopimattoman tai muuten lainvastaisen menettelyn kieltämistä, sekä ilmoitettava ne seikat, joihin itse vaatimus perustuu sekä todisteet ja mitä niillä todisteilla aikoo näyttää toteen. Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen riittävän hakemuksen laatimiseksi, jotta hakemus tulisi menestymään markkinaoikeudessa haluamallasi tavalla.

Asian valmistelu on joko suullista tai kirjallista markkinaoikeudessa. Asiaa valmisteltaessa markkinaoikeus antaa tiedon hakemuksesta vastapuolelle. Myös kuluttaja-asiamiehelle annetaan tieto hakemuksesta, jos hakemus koskee sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Valmistelussa kehotetaan myös vastaajaa vastaamaan hakemukseen kirjallisesti määräajassa. Kun valmistelu on saatu päätökseen, pidetään istunto, johon kutsutaan sekä hakija että vastaaja. Huomioitavaa on se, että, mikäli vastaaja ei saavu istuntoon paikalle ja hänellä ei ole laillista estettä olla saapumatta, jätetään asia siihen. Eli sitä ei enää käsitellä.

Markkinaoikeus antaa kirjallisen päätöksen istunnon jälkeen. Se voi kieltää sopimattoman tai muutoin lainvastaisen menettelyn jatkamisen tai uudistamisen. Markkinaoikeus saattaa kiellon vahvistamiseksi asettaa uhkasakon, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi. Markkinaoikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta pyytämällä valitusluvan korkeimmalta oikeudelta. Mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan, muutoksenhaku markkinaoikeuden päätöksestä voidaan valittaa.

Markkinaoikeuden yleissäännön mukaan asianosaiset vastaavat markkinaoikeudellisissa asioissa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Poikkeuksena tähän pääsääntöön on se, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asioissa hävinnyt osapuoli vastaa vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. Markkinaoikeudessa käsitellään pääsäännön mukaisesti istunnot julkisina, mutta markkinaoikeus voi päätyä, esimerkiksi salassa pidettävien tietojen vuoksi, pitämään istunnot osittain tai kokonaan suljettuna yleisöltä. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Markkinaoikeudelle voi tehdä hakemuksen kokiessaan toisen toiminnan vahingoittavan omaa elinkeinotoimintaa. Kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta hakemus markkinaoikeudelle on mahdollisimman hyvä ja kantaa pidemmälle.

- Markkinaoikeus toimii valtakunnallisesti eli sillä on toimivalta käsitellä koko Suomen asiat.

- Markkinaoikeuden tuomiosta voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. 

Varoitukset

- Markkinaoikeuden osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Sopimattomien menettelyjen kohdalla hävinnyt osapuoli maksaa toisenkin oikeudenkäyntikulut. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]