Minilex - Lakipuhelin

Sopimaton menettely ja elinkeinotoiminta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa kieltää hyvän liiketavan vastaisten tai muutoin toisen elinkeinoharjoittajan kannalta sopimattoman menettelyn. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa taikka toisen elinkeinotoimintaa, jos tämä on omiaan vaarantamaan hyödykkeen kysyntää tai tarjontaa taikka muutoin vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa myöskään käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältäviä eikä selitystavaltaan tai muodoltaan sopimattomia ilmaisuja, jos ne ovat omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Vertaileva markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai tämän markkinoima hyödyke on kuitenkin vertailun osalta sallittu, jos laissa asetetut ehdot täyttyvät. Tällainen markkinointi ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, sen tulee koskea sellaisia hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen, vertailun tulee olla puolueetonta ja sen tulee kohdistua olennaisiin ja merkityksellisiin ominaisuuksiin, se ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa kilpailijoiden tai heidän tavaramerkkiensä kesken eikä vertailussa ei saa väheksyä eikä halventaa kilpailijan tavaramerkkiä taikka toiminimeä. Vertailevassa markkinoinnissa ei myöskään saa käyttää sopimattomasti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai muut tunnuksen mainetta taikka kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperäisnimitystä eikä markkinoinnissa saa esittää hyödykettä sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä, jolla on suojattu tavaramerkki.

Laki kieltää myös kaikkia oikeudettomasti hankkimasta tai yrittämästä hankkia tietoa liikesalaisuudesta ja lisäksi se kieltää tällaisen tiedon ilmaisemisen. Jos joku elinkeinoharjoittajan palveluksessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta, ei hän saa sitä palvelusaikanaan käyttää oikeudettomasti eikä ilmaista hankkiakseen itselleen taikka toiselle etua tai toista vahingoittaakseen. Myöskään elinkeinoharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan henkilön tietoon tullutta liikesalaisuutta tai muuta liiketarkoituksessa uskottua tiedosta ei saa oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista.

Lain mukaan siis esimerkiksi rekisteröityjen yksinoikeuksien loukkaaminen ja jäljittely on kielletty, jos se tapahtuu sopimattomalla tavalla ja hyvän liiketavan vastaisesti. Arvioitaessa sitä, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua jäljittelyä, yksinoikeussuojan puuttuessa, oikeuskäytännössä on usein edellytetty sekaantumisvaaraa tuotteiden välillä. Jäljittelyssä voi toisaalta olla kyse myös pelkästään toisen elinkeinoharjoittajan maineen hyväksikäyttämisestä, jolloin sekaantumisvaaraa ei edellytetä.

Elinkeinoharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uusimasta kyseisen lain vastaista menettelyä. Tuomioistuin voi myös velvoittaa elinkeinoharjoittajan määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen. Lisätietoa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja tällaisen menettelyn seurauksista saat ottamalla yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]