Minilex - Lakipuhelin

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki kieltää sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa. Sopimattomaksi menettelyksi katsotaan hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton menettely. Sopimattoman menettelyn kiellolla onkin tarkoitus suojata elinkeinonharjoittajaa toisen elinkeinonharjoittajan käyttämiltä, hylättävinä pidettäviltä menettelyiltä. Esimerkiksi harhaanjohtava markkinointi on johtanut usein tuomioon. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Kiellettyä on myös käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Vertaileva markkinointi – eli markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai tämän markkinoima hyödyke – on kuitenkin vertailun osalta sallittua, mikäli se täyttää laissa tarkkaan määritellyt ehdot, eli siinä ei esimerkiksi väheksytä tai halvenneta kilpailijan tavaramerkkiä, toiminimeä tai muuta tunnusta taikka hyödykettä, toimintaa tai oloja. Arpomisesta riippuvan tai muuten sattumanvaraisen edun lupaaminen on kiellettyä, jos sen saaminen edellyttää hyödykkeen myymistä, ostamista tai tilaamista. Kiellettyä on myös oikeudettomasti hankkia tietoa kilpailijan liikesalaisuudesta ja näin hankitun tiedon ilmaisu tai käyttö. Jos epäilet, että kilpailijasi on syyllistynyt sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa, voit pyytää asiasta lausuntoa Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnalta tai viedä asian markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi kieltää sopimattoman menettelyn ja tehostaa kieltoa uhkasakolla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa