Minilex - Lakipuhelin

Sopimaton menettely markkinoinnissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimattomaksi menettelyksi markkinoinnissa katsotaan hyvän liiketavan vastainen tai muulla tavalla toisen elinkeinonharjoittajan kannalta katsottuna sopimaton menettely. Sopimatonta menettelyä markkinoinnissa on esimerkiksi harhaanjohtava markkinointi, sillä elinkeinontoiminnassa on kiellettyä käyttää totuudenvastaista tai muuten harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee joko markkinoijan omaa tai toisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaa ja joka samalla on omiaan vaikuttamaan kyseisen hyödykkeen kysyntään, tarjontaan tai vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Markkinoinnissa ei myöskään saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää tai esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, jolla voidaan vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa tai luvata arpomisesta riippuvaa tai muuten sattumanvaraista etua, jos kyseisen edun saaminen edellyttää markkinoitavan hyödykkeen myyntiä, ostamista tai tilaamista.

Kiellettyä on myös oikeudettomasti hankkia tietoja kilpailijan liikesalaisuuksista ja käyttää tai ilmaista tällaista oikeudettomasti hankittua tietoa.

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus, kuten myös se, kenen lukuun markkinointia toteutetaan. Jos markkinoinnissa tarjotaan alennuksia, kylkiäisiä tai muita erityisiä etuja tai jos markkinointiin liittyy arvontoja, yleisökilpailuja tai pelejä, on etujen saamista tai arvontoihin, kilpailuihin ja peleihin osallistumista koskevien ehtojen oltava selkeitä ja ymmärrettäviä sekä helposti saatavilla.

Sellainen markkinointi, josta kilpailija tai kilpailijan markkinoima tuote voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa on vertailun osalta sallittua jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, jos se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin kuin vertailun kohteena olevia hyödykkeitä, jos siinä verrataan puolueettomasti hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja, jos se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä, muiden erottavien tunnustensa tai hyödykkeittensä kesken, jos siinä ei väheksytä eikä halvenneta kilpailijan tavaramerkkiä, toiminimeä, muuta erottavaa tunnusta tai hyödykettä, toimintaa tai oloja, jos siinä ei käytetä sopimattomasti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, toiminimen, muun erottavan tunnuksen mainetta tai kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimitystä tai jos siinä ei esitetä hyödykettä sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki.

Jos kyse on erikoistarjousten vertailevasta markkinoinnista markkinoinnissa on myös käytävä selkeästi ilmi tarjouksen kesto, tai jos tarjous on voimassa kunnes hyödykkeitä riittää, maininta siitä.

Markkinoinnissa ilmennyt sopimaton menettely voi päätyä markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jolloin markkinaoikeudella on oikeus kieltää sopimaton menettely, tarvittaessa uhkasakon uhalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]