Minilex - Lakipuhelin

Milloin ostaja saa purkaa kaupan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostaja saa purkaa kaupan jos tavarassa olevan virheen korjaaminen tai uuden virheettömän tavaran toimittaminen ei onnistu kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja reklamoi virheestä tai jos myyjä viivästyy, eli ei toimita tavaraa sovittuna aikana tai ollenkaan. Kaupan purku tulee kuitenkin kysymykseen vain jos virheellä tai viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti sen, tai hänen olisi ainakin pitänyt käsittää se. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa myyjä kieltäytyy toimittamasta tavaraa ja tilanne, jossa luovutus sovittuna aikana olisi ollut ostajalle olennaista ja myyjä tiesi sen, tai olennaisuus ilmeni sopimuksen tekoon liittyvistä olosuhteista.

Ostajan on mahdollista purkaa kauppa myös jos hän on antanut myyjälle kohtuullisen mittaisen lisäajan toimittaa tavara tai oikaista virhe, mutta myyjä ei tee pyydettyä tointa tämän ajan kuluessa. Ostaja voi lisäksi purkaa kaupan, jos jo ennalta on selvää, ettei virhettä voi korjata tai että uuden virheettömän tavaran toimittaminen ei onnistu. Tällaisessa tapauksessa kaupan purkaminen voi tulla kysymykseen kun virhe on olennainen tai jos on oletettavaa, ettei korjaaminen tule onnistumaan kohtuullisessa ajassa.

Jos korjaamatta jäänyt virhe kuitenkin on vain vähäinen, ei kaupan purkaminen tule useinkaan kysymykseen. Lisäksi ostajan kannattaa huomioida, että kaupan purkaminen on vasta toissijainen mahdollisuus verrattuna siihen, että myyjällä on oikeus korjata virhe. Ostajalla on kuitenkin pääsäännön mukaan velvollisuus antaa myyjälle vain yksi virheenkorjausyritys ellei esimerkiksi tavaran erityisen luonteen vuoksi ole kohtuullista antaa tähän useampi mahdollisuus.

Ostaja voi menettää oikeutensa purkaa kauppa ellei hän ilmoita myyjälle vaatimuksestaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se - tai kohtuullisessa ajassa siitä kun myyjän piti korjata virhe tai toimittaa uusia tavara. Ostajalla on myös velvollisuus huolehtia tavarasta kohtuullisin toimin siihen saakka, kunnes se kaupan purun yhteydessä on palautettava myyjälle. Tavaran tuleekin sitä palautettaessa olla olennaisesti muuttumaton, ellei muutos johdu esimerkiksi tavaran luonteesta tai muusta ostajasta riippumattomasta seikasta. Kaupan purkua ei kuitenkaan estä se, että ostaja on käyttänyt tavaraa aiottuun tarkoitukseen tai esimerkiksi myynyt sen aiotusti eteenpäin ennen kuin havaitsi virheen tai hänen olisi pitänytkään sitä havaita.

Jos tavara vahingoittuu ostajan syystä, kaupan voi kuitenkin purkaa, mikäli ostaja korvaa myyjälle vahingoittumisesta seuraavan tavaran arvonalennuksen. Jos tavara taas on kokonaan tuhoutunut, ei kaupan purkaminen tule kysymykseen. Tavaran lisäksi ostajan on kauppaa purettaessa myös luovutettava myyjälle se hänen tavarasta saamansa tuotto, joka liittyy välittömästi itse tavaraan, eikä olennaisesti riipu ostajan omasta toiminnasta.

Kaupan purku on useimmiten viimeinen keino muihin ostajan mahdollisuuksiin nähden ja useimmiten onkin niin myyjän kuin ostajankin edun mukaista pyrkiä pysymään kaupassa. Ennen kaupan purkamisen suunnittelua onkin viisasta ottaa selvää muista mahdollisuuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa