Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittajan sopimaton menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittajan on toimittava markkinoinnissaan ja asiakassuhteissaan asianmukaisella tavalla. Lain tasolla onkin säädetty, ettei elinkeinonharjoittajan markkinointi saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Lisäksi on säädetty, ettei elinkeinonharjoittaja käytä sopimatonta menettelyä myöskään asiakassuhteissaan.

Sopimattomana menettelynä pidetään menettelyä, joka on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen ja omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt. Toisin sanoen, sopimaton menettely on omiaan heikentämään kuluttajan vapaata päätöksentekoa.

Sopimattomana pidetään etenkin menettelyä, josta aiheutuu kuluttajalle sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien, toiminimien tai muiden erottavien tunnusten taikka hyödykkeiden kesken. Sopimatonta menettelyä on myös totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa ja asiakassuhteessa. Myös olennaisten tietojen antamatta jättämistä pidetään sopimattomana menettelynä. Lisäksi sopimattomana menettelynä pidetään sitä, ettei elinkeinonharjoittaja anna tarvittavia tietoja markkinoinnissa silloin, kun tämä tarjoaa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan. Elinkeinonharjoittajan on muussa kuin kulutushyödykkeiden koti- ja etämyynnissä ennen kulutushyödykesopimuksen tekemistä annettava lisäksi kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi tiedot kulutushyödykkeen pääominaisuuksista, elinkeinonharjoittaja yhteystiedoista, kulutushyödykkeen kokonaishinnasta, maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevista ehdoista ja asiakasvalituksia koskevista käytännöistä, virhevastuusta, sopimuksen kestosta ja tarvittaessa digitaalisien sisällön toimivuudesta. Lisäksi elinkeinonharjoittajalla on tietyissä tilanteissa velvollisuus antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei anna kuluttajille tarvittavia tietoja, on hänen menettelynsä sopimatonta.

Sopimattoman menettelyn kieltoon sisältyy myös kielto käyttää aggressiivisia menettelyjä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa. Sopimatonta menettelyä on myös periä lisämaksuja ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta ja tehdä hinnanalennusilmoitus siten, että hinnan alennus ilmoitetaan suuremmaksi kuin se tosiasiallisesti on. Sopimatonta menettelyä on myös käyttää epäselvää markkinointia tilanteessa, jossa käytetään yhdistettyä tarjousta tai kylkiäistarjouksia, ilmoittaa epäselvästi markkinointiarpajaisten osallistumisehdoista ja periä puhelinasioinnista liikaa maksua.

Mikäli elinkeinonharjoittaja on suunnannut menettelyn tietylle kuluttajaryhmälle, arvioidaan menettelyn sopimattomuutta kyseisen kuluttajaryhmän näkökulmasta. Lisäksi on säädetty, että jos menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, ja elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt tämä kohtuudella ymmärtää, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tällaisen kuluttajaryhmän näkökulmasta. Menettelyn sopimattomuuden arviointi siis suhteutetaan viimekädessä sen kohteena oleviin kuluttajiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]