Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaki säätää elinkeinoharjoittajalle tiedonantovelvollisuuden myytäessä kulutushyödykettä tai kuluttajapalvelusta. Tällä suojataan kuluttajaa heikompana osapuolena. Myydyn tavaran tai palvelun tulee olla sopimuksen mukainen. 

Tavaran katsotaan olevan virheellinen, mikäli se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on siitä ostajalle ennen kaupantekoa antanut. Jos tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa, tavarassa on virhe. Myyjä voi joutua virhevastuuseen myös tietojen antamatta jättämisestä. Myyjällä on siis tavarasta tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus ei rajoitu vain myyntihetkeen kyseiselle ostajalle, vaan myyjän vastuu käsittää myös tavaran markkinoinnissa annetut tiedot. Myyjä on aina velvollinen antamaan tavaran ominaisuuksista ja käytöstä paikkansa pitävää tietoa. 

 

Myyjän tiedonantovelvollisuuden sisältö

Myyjän vastuuta arvioitaessa otetaan huomioon kaikki myyjän antamat tiedot, joita tämä on tavarasta antanut kaupanteon ja tavaran muun markkinoinnin yhteydessä. Myyjä on vastuussa myös myyjän lukuun toimivien tahojen antamasta informaatiosta. 

Tavaran ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvillä olennaisilla seikoilla tarkoitetaan ostajalle merkityksellisiä tietoja, joista myyjän voidaan olettaa olleen selvillä. Tällaisia myyjän tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia seikkoja ovat esimerkiksi tavaran viat, joihin ostajalla ei ole ollut aihetta kiinnittää huomiota tai jotka eivät muuten ole käyneet ilmi tavaran normaalissa tarkastuksessa. Myyjän tulisi ilmoittaa ostajalle esimerkiksi siitä, että hänen myymänsä käytetty auto on niin sanottu ”kolariauto”. 

 

Käytetyn tavaran kauppa

Käytettyinä myytäviin tavaroihin sovelletaan samaa virhevastuuta, kuin uutena myytyihin tavaroihin. Myyjän tulee kertoa käytettyä tavaraa myydessä ostajalle tavaran mahdolliset poikkeamat ja viat. Tavarassa on virhe, jos myyjän antamat tiedot osoittautuvat puutteelliseksi ja tavara ei vastaa sitä mistä on sovittu.

 

Markkinoinnissa ilmenevät tiedot

Kuluttajansuojalain mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi:

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;

2) elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään;

3) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet;

4) tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua;

5) maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa

6) mahdollinen oikeus peruuttaa tai irtisanoa sopimus.

Tarjottaessa verkossa toimivalla markkinapaikalla yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on lisäksi käytävä ilmi, onko hyödykkeen tarjoava kolmas taho ilmoituksensa mukaan elinkeinonharjoittaja vai muu taho.

 

Yhteenveto

 

  • Kuluttajansuojalaki säätää elinkeinoharjoittajalle tiedonantovelvollisuuden  myytäessä kulutushyödykettä tai kuluttajapalvelusta.
  • Tavaran katsotaan olevan virheellinen, mikäli se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on siitä ostajalle ennen kaupantekoa antanut. Tämä pätee myös käytetyn tavaran kaupassa.
  • Myyjä vastaa virheestä, vaikka hän ei olisi ollut itse tietoinen virheellisistä tiedoista myynti- ilmoituksessa. 

 

Summary in English

 

  • According to The Consumer Protection act, the seller must provide the buyer all of the needed information regarding the goods or services they are selling. 
  • The goods are considered to be faulty if they do not correspond to the information that the seller has given before the transaction. The same applies to goods that are selled as second-hand.
  • The seller is responsible for the error, even if they were not aware of the incorrect information in the advertisement.

 

Kysymyksiä ja vastauksia

 

1. Voidaanko käytetty auto myydä ”sellaisena kuin se on”?

"Sellaisena kuin se on"- ehto on poistunut kuluttajansuojalaista. Käytettynä myytyyn autoon sovelletaan nykyään samaa virhevastuuta kuin uuteen autoon. Laissa määritetään millainen käytetyn auton on oltava, jotta se on virheetön. Jos auto ei sovellu normaaliin tieliikennekäyttöön, on tämän seikan tultava ilmi myyntisopimuksesta. 

2. Mitä teen, jos tiedän myymäni tavaran olevan puutteellinen tai viallinen?

Myyjä voi vapautua virhevastuusta ainoastaan luettelemalla riittävän tarkasti kauppasopimukseen ne tavaran viat ja puutteet, joista on tietoinen. Tällöin ei jää epäselvyyttä siitä, oliko ostaja kaupantekohetkellä tietoinen viasta vai ei.

3. Mitä teen, jos ostin tavaran yksityiseltä henkilöltä ja se ei vastaa myyjän antamia tietoja?

Yksityiseltä henkilöltä ostetun tavaran kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain sijaan kauppalakia. Jos havaitset ostamassasi tuotteessa virheen, kannattaa siitä ilmoittaa ensin myyjälle. Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia. 

 

Aiheesta lisää

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]