Minilex - Lakipuhelin

Markkinointi ja elinkeinonharjoittajan aggressiivinen menettely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittaja ei saa menetellä markkinoinnissaan tai asiakassuhteissaan aggressiivisesti. Markkinointi on aggressiivista, jos elinkeinonharjoittaja häiritsee, pakottaa tai muutoin painostaa kuluttajaa niin, että kuluttaja todennäköisesti tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman painostamista olisi tehnyt. Menettelyn aggressiivisuutta arvioidaan kokonaisuutena, mutta erityisesti huomioidaan:

 • menettelyn ajoitus, paikka, luonne ja kesto
 • uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen
 • kuluttajan vastoinkäymisten tai muiden sellaisten henkilöön liittyvien seikkojen hyväksikäyttö, jotka heikentävät kuluttajan arvostelukykyä
 • sopimusten tai lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien käytön hankaloittaminen
 • uhkaus ryhtyä lainvastaisiin toimiin

Aggressiivinen menettely ilmenee siis häirintänä, pakottamisena tai yleisesti ottaen painostamisena. Häirintää voi olla esimerkiksi suoramarkkinoinnin kohdistaminen sellaiseen henkilöön, joka on kieltänyt rekisterinpitäjää käyttämästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten tai mainosten jakaminen postilaatikkoon, johon on kiinnitetty ”ei mainoksia”-tarra. Myös puhelin- tai kotimyyntiä myöhään illalla tai varhain aamulla voidaan pitää häirintänä. Pakottaminen tapahtuu fyysistä väkivaltaa käyttäen tai uhkaamalla esimerkiksi toisen henkeä, terveyttä tai omaisuutta. Kiellettyä markkinoinnissa on myös kuluttajan painostaminen siten, että kuluttajan mahdollisuudet tehdä perusteltu ostopäätös rajoittuvat olennaisesti. Tällöin elinkeinonharjoittaja esimerkiksi kuluttajan vanhuutta tai sairautta hyväksikäyttäen painostaa tämän ostopäätökseen. Painostamisena voidaan pitää myös kuluttajan uhkaamista perusteettomilla oikeustoimilla tämän ilmoittaessa tavaran tai palvelun virheistä.

Elinkeinonharjoittajan markkinointimenettelyn aggressiivisuutta arvioidaan lähtökohtaisesti kokonaisuutena ottaen huomioon yksittäistapaukselliset olosuhteet. Seuraavat menettelyt markkinoinnissa ja asiakassuhteissa ovat kuitenkin aina kiellettyjä:

 • sellaisen vaikutelman antaminen, ettei kuluttaja voi poistua ennen kuin hän on tehnyt sopimuksen
 • laiminlyönti noudattaa kuluttajan kehotusta poistua tämän kodista tai kieltoa olla palaamatta takaisin tämän kotiin
 • sinnikkäät ja ei-toivotut myyntiyhteydenotot
 • mainokseen sisällytetty lapsiin kohdistuva suora kehotus ostaa kulutushyödyke tai suostutella vanhempi tai muu aikuinen ostamaan mainostettu hyödyke heille
 • kuluttajalle annettu selkeä ilmoitus siitä, että elinkeinonharjoittajan työpaikka tai toimeentulo on vaarassa, jos kuluttaja ei osta kulutushyödykettä
 • väärän vaikutelman antaminen siitä, että kuluttaja on voittanut tai voittaa jotain, vaikka palkintoa ei ole taikka sen saaminen edellyttää kuluttajalta rahasuoritusta

On tärkeää muistaa, että kuluttajan kannalta häiritsevien, painostavien ja uhkaavien markkinointikeinojen käyttö on kiellettyä. Ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos koet joutuneesi elinkeinonharjoittajan aggressiivisen menettelyn kohteeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa