Minilex - Lakipuhelin

Yrittäjän taloudellinen vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrittäjän taloudellinen vastuu riippuu siitä muodosta, jolla tämä harjoittaa elinkeinotoimintaa. Yrittäjä saattaa olla vastuussa sekä yrityksen veloista että omista veloistaan koko omaisuudellaan, tai tämä vastuu voi olla rajoitettua vastuuta yhtiömuodosta riippuen.

Yksityisenä elinkeinonharjoittaja toimiva henkilö on taloudellisessa vastuussa sekä elinkeinotoiminnassa syntyvistä että muista veloista kaikella varallisuudellaan. Tähän varallisuuteen katsotaan kuuluvan sekä elinkeinotoiminnassa syntyvät varat että hänen muu omaisuutensa. Liiketoiminnan varallisuudesta tulee pitää omaa kirjanpitoa, jolloin liiketoiminnan varallisuus on erotettavissa elinkeinonharjoittajan muusta varallisuudesta, mutta tästä huolimatta yritystoiminnan velat voidaan/tulee maksaa kummastakin varallisuudesta. Tämä toimii myös niin päin, että elinkeinonharjoitta on yksityishenkilönä ottamistaan veloista vastuussa myös liikeomaisuudellaan.

Avoimessa yhtiössä yrittäjiä on useampia. Yhtiö on vastuussa veloistaan sille kertyneellä omaisuudella, mutta sen lisäksi kukin yhtiömies on henkilökohtaisesti ja koko henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yhtiön veloista. Yhtiömies vastaa myös niistä veloista, jotka yhtiöllä oli hänen siihen liittyessään, vaikka ne olisivat syntyneet ennen hänen yhtiömieheksi tuloaan. Myös velat, jotka syntyvät yhtiömiehen eroamisen jälkeen, koituvat tämän vastuuksi, jollei velkoja tiennyt, että yhtiömies oli eronnut yhtiöstä ennen velan syntymistä. Vastuu ei kuitenkaan kuulu yhtiömiehelle, jos velka on syntynyt sen jälkeen, kun hänen eronsa yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja kuulutettu. Toisin kuin yksityisliikkeessä, avoimen yhtiön varallisuutta ei voida käyttää yhtiömiehen henkilökohtaisten velkojen maksamiseen. Yhtiömiehen yhtiöosuus on kuitenkin sellainen omaisuuserä, jota voidaan käyttää hänen henkilökohtaisten velkojensa maksuun.

Kommandiittiyhtiössä yksi tai useampi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisesti samojen periaatteiden mukaan kuin avoimen yhtiön yhtiömies. Sen lisäksi yksi tai useampi äänetön yhtiömies vastaa yhtiön sitoumuksista yhtiöön sijoittamallaan pääomapanoksella.

Osakeyhtiössä yhtiön osakkeenomistajat eivät ole vastuussa yhtiön sitoumuksista henkilökohtaisesti. He vastaavat yhtiön veloista vain sijoittamansa pääomapanoksen määrään asti. Yhtiön velat maksetaan sille kertyneestä varallisuudesta, ja vasta viimeisenä keinoja osakkeenomistajien sijoittamasta pääomasta. Osakkeenomistajien omia velkoja ei voida maksaa osakeyhtiön varallisuudesta.

Edellä esitetyn perusteella voi huomata, että yrittäjän taloudellinen vastuu muodostuu erilaiseksi eri yhtiömuodoissa. Mikäli sinulla on kysymyksiä aiheeseen liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä Minilexin ammattilaisiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa