Minilex - Lakipuhelin

Yrittäjä ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrittäjien harjoittaman markkinoinnin sallittavuudelle on asetettu erilaisia vaatimuksia, joita yrittäjien täytyy markkinoinnissaan noudattaa. Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta.

Yrittäjällä ei ole lupa harjoittaa hyvän tavan vastaista markkinointia tai käyttää markkinoinnissaan sellaisia menettelyjä, joita voidaan pitää kuluttajien kannalta sopimattomina. Yrittäjän markkinointia voidaan pitää hyvän tavan vastaisena markkinoinnin ollessa selvästi ristiriidassa yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Markkinointi ei saa koskaan sisältää esimerkiksi sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Alaikäisille kohdistettuun markkinointiin suhtaudutaan muuta markkinointia tiukemmin. Alaikäisille suunnatussa markkinoinnissa on kiellettyä käyttää hyväksi alaikäisen kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta. Esimerkiksi koulujen kautta tapahtuvaa markkinointia ei saa harjoittaa, ellei siihen ole alaikäisten henkilöiden vanhemmilta saatua lupaa.

Yrittäjän markkinoinnista on selvästi käytävä ilmi, että kyseessä on mainos. Sekaannuksen vaaran aiheuttaminen esimerkiksi yrittäjän ja hänen kilpailijansa tavaramerkkien kesken vertailevan mainonnan avulla siten, että kuluttaja saadaan tekemään ostopäätös, jota hän ei olisi ilman vertailevaa mainontaa tehnyt, on kiellettyä. Kuluttajan ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavien totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen – kuten esimerkiksi epäolennaisten seikkojen korostaminen - ei ole sallittua markkinoinnissa. Markkinoinnissa ei saa jättää antamatta olennaisia tietoja kuluttajalle. Yrittäjällä on myös tietojenantovelvollisuus silloin, kun hän tarjoaa yksilöityä kulutushyödykettä tietyllä hinnalla. Yrittäjä ei saa käyttää markkinoinnissaan aggressiivisia menettelyjä kuten esimerkiksi uhata ryhtyä toimiin, jotka eivät ole lain mukaan sallittuja.

Yrittäjän markkinointiin liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa