Minilex - Lakipuhelin

Yksityisen elinkeinonharjoittajan velkajärjestely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu ensisijaisesti ratkaisuksi velallisen yksityistalouden ongelmiin. Tästä huolimatta velkajärjestely voidaan myöstää myös ammatti- tai elinkeinotoimintaa harjoittavalle velalliselle.

Elinkeinotoimintaa harjoittava velallinen voi hakea velkajärjestelyä joko vain yksityistalouden velkoihinsa tai sekä yksityistalouden että elinkeinotoiminnan velkoihinsa. Mikäli velallinen hakee velkajärjestelyä vain yksityistalouden velkoihinsa, on hänellä paremmat mahdollisuudet päästä velkajärjestelyyn, koska hän pystyy lyhentämään velkoja yritystoiminnan tuloilla.

Velkajärjestelyyn pääsemisen edellytyksenä on ensinnäkin, että elinkeinonharjoittajan tulee asua vakituisesti Suomessa ja hänen tulee olla maksukyvytön. Velallisen elinkeinotoiminnan tulee olla melko pienimuotoista ja sen tulee perustua pääosin elinkeinonharjoittajan omaan työpanokseen. Elinkeinotoiminnan on oltava siinä mielessä kannattavaa, ettei sen tervehdyttäminen edellytä yritystoimintaa koskevia järjestelyjä. Elinkeinotoiminnan tulee myös tuottaa siinä määrin tuottoa, että velallisella katsotaan olevan edes jonkin verran maksukykyä ja että velallinen pystyy huolehtimaan elinkeinotoiminnan uusista veloista niiden erääntyessä.

Jos velallisen elinkeinotoiminta ei ole kannattavaa, saattaa elinkeinotoiminnan lopettaminen olla edellytyksenä velkajärjestelyyn pääsemiselle. Yritystoiminnan lopettaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että velkajärjestelyn myöstämiselle olisi peruste. Näissäkin tapauksessa velkajärjestely voi estyä esimerkiksi siitä syystä, että velkajärjestelyn muut edellytykset eivät täyty tai velkajärjestelylle on muu este, kuten rikosperusteinen velka.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa