Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja yhdenkertainen kirjanpito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta kirjanpitovelvollinen maatalouden ja kalastuksen harjoittamista lukuunottamatta. Luonnollisen henkilön pitämästä maatilataloudesta pitää kuitenkin olla verotusta varten tiedot toiminnasta saadusta tuloista sekä toiminnasta aiheutuneista menoista.

Kirjanpitovelvollisuus koskee myös kirjanpitolain mukaan ammatin- ja liikkeenharjoittajan toimintaa jatkavaa kuolinpesää ja konkurssipesää.

Yleensä yritykset ovat velvollisia kahdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen. Kahdenkertainen kirjanpito on myös nimeltään suoriteperusteinen kirjanpito. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään rahan lähde, ja rahan käyttö. Kaikki kirjaukset tehdään siis kirjanpidossa kahdelle tilille.

Kirjanpitolain mukaan kaikki osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ovat kirjanpitovelvollisia, ja näiden kirjanpitovelvollisten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Yhdenkertaisen kirjanpidon edellytykset

Kirjanpitolain mukaan yksityinen elinkeinonharjoittaja on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Ammatin tai liikkeenharjoittaja voi pitää liiketoiminnastaan yhdenkertaista kirjanpitoa. Yhdenkertaista kirjanpitoa voidaan myös nimittää maksuperusteiseksi kirjanpidoksi.

Ammatin- tai liikkeenharjoittaja on kuitenkin velvollinen pitämään liiketoiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Mikäli vain yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, ei velvollisuutta kahdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen ole. Lisäksi edellytys yhdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen on että tilikausi on kalenterivuosi.

Ne yksityiset elinkeinonharjoittajat jotka ovat liikkeenharjoittajia, jotka pitävät yhdenkertaista kirjanpitoa, ovat velvollisia oikaisemaan kirjanpitonsa verotusta varten suoriteperusteiseksi. Tämä sillä elinkeinoverolaki säätää, että yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista vain ammatinharjoittajilla.

Vaikka pienille yksityisille elinkeinonharjoittajille asetetut vaatimukset ovat kevennettyjä, pitää kuitenkin Verohallinnolle aina toimittaa ne tiedot jotka kirjanpidosta saadaan.

Miten kirjata liiketapahtumat kirjanpitoon?

Liiketapahtumat tulee kirjata kirjanpitoon siten, että siitä ilmenee kirjanpitovelvollisen ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä, sekä tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Kirjanpitoon tulee merkitä vain ne tapahtumat, jotka liittyvät yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan. Kirjanpidon yhtenä tarkoituksena onkin pitää erillään elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminta ja yksityistalous.

Maksuperusteiseen kirjanpitoon merkitään siis kaikki tulot sekä maksetut menot, verot ja korot. Jos yhdenkertainen kirjanpito mietityttää, tai kysymyksiä herää siitä milloin yhdenkertaista kirjanpitoa voidaan soveltaa, vastaa asiantuntijat lakipuhelimessa mielellään tiedusteluihin aiheesta. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Kirjanpitolain 1 a § mukaan luonnollinen henkilö, maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajaa lukuunottamatta, on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. 

Varoitukset

- Niiden liikkeenharjoittajien, jotka pitävät yhdenkertaista kirjanpitoa, on oikaistava kirjanpitonsa verotuksessa suoriteperusteiseksi. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]