Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja yhdenkertainen kirjanpito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta kirjanpitovelvollinen maatalouden ja kalastuksen harjoittamista lukuunottamatta. Luonnollisen henkilön pitämästä maatilataloudesta pitää kuitenkin olla verotusta varten tiedot toiminnasta saadusta tuloista sekä toiminnasta aiheutuneista menoista.

Kirjanpitovelvollisuus koskee myös kirjanpitolain mukaan ammatin- ja liikkeenharjoittajan toimintaa jatkavaa kuolinpesää ja konkurssipesää.

Yleensä yritykset ovat velvollisia kahdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen. Kahdenkertainen kirjanpito on myös nimeltään suoriteperusteinen kirjanpito. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään rahan lähde, ja rahan käyttö. Kaikki kirjaukset tehdään siis kirjanpidossa kahdelle tilille.

Kirjanpitolain mukaan kaikki osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt ovat kirjanpitovelvollisia, ja näiden kirjanpitovelvollisten on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Yhdenkertaisen kirjanpidon edellytykset

Kirjanpitolain mukaan yksityinen elinkeinonharjoittaja on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Ammatin tai liikkeenharjoittaja voi pitää liiketoiminnastaan yhdenkertaista kirjanpitoa. Yhdenkertaista kirjanpitoa voidaan myös nimittää maksuperusteiseksi kirjanpidoksi.

Ammatin- tai liikkeenharjoittaja on kuitenkin velvollinen pitämään liiketoiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Mikäli vain yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, ei velvollisuutta kahdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen ole. Lisäksi edellytys yhdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen on että tilikausi on kalenterivuosi.

Ne yksityiset elinkeinonharjoittajat jotka ovat liikkeenharjoittajia, jotka pitävät yhdenkertaista kirjanpitoa, ovat velvollisia oikaisemaan kirjanpitonsa verotusta varten suoriteperusteiseksi. Tämä sillä elinkeinoverolaki säätää, että yhdenkertainen kirjanpito on mahdollista vain ammatinharjoittajilla.

Vaikka pienille yksityisille elinkeinonharjoittajille asetetut vaatimukset ovat kevennettyjä, pitää kuitenkin Verohallinnolle aina toimittaa ne tiedot jotka kirjanpidosta saadaan.

Miten kirjata liiketapahtumat kirjanpitoon?

Liiketapahtumat tulee kirjata kirjanpitoon siten, että siitä ilmenee kirjanpitovelvollisen ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä, sekä tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Kirjanpitoon tulee merkitä vain ne tapahtumat, jotka liittyvät yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan. Kirjanpidon yhtenä tarkoituksena onkin pitää erillään elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminta ja yksityistalous.

Maksuperusteiseen kirjanpitoon merkitään siis kaikki tulot sekä maksetut menot, verot ja korot. Jos yhdenkertainen kirjanpito mietityttää, tai kysymyksiä herää siitä milloin yhdenkertaista kirjanpitoa voidaan soveltaa, vastaa asiantuntijat lakipuhelimessa mielellään tiedusteluihin aiheesta. 

Vinkit

- Kirjanpitolain 1 a § mukaan luonnollinen henkilö, maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajaa lukuunottamatta, on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. 

Varoitukset

- Niiden liikkeenharjoittajien, jotka pitävät yhdenkertaista kirjanpitoa, on oikaistava kirjanpitonsa verotuksessa suoriteperusteiseksi. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa