Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa Suomessa elinkeinotoimintaa itsenäisesti omaan lukuunsa, omissa nimissään. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on yksinkertaisin muoto harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia kuka tahansa luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin. Ammatinharjoittajalle ei ole kiinteää toimipaikkaa, vaan liiketoimintaa voidaan harjoittaa esimerkiksi kotona. Liikkeenharjoittajalla taas on kiinteä toimipakka, joka on erillään yrittäjän kodista. Koska nykyisen lainsäädännön mukaan sekä liikkeenharjoittajat että ammatinharjoittajat voivat pitää yksinkertaista kirjanpitoa, ei näillä termeillä enää ole suurta merkitystä. Tästä huolimatta on termeillä kuitenkin edelleen merkitystä sen verran, että liikkeenharjoittajan, joka pitää yksinkertaista kirjanpitoa, on oikaistava kirjanpito verotusta varten suoritusperusteiseksi. Tämä johtuu elinkeinoverolaista.

Pitääkö yksityisen elinkeinonharjoittajan ilmoittautua kaupparekisteriin?

Oikeus elinkeinon harjoittamiseen taataan elinkeinolaissa. Yksityisen elinkeinonharjoittajan on tehtävä toiminnastaan perusilmoitus kaupparekisteriin, mikäli elinkeinonharjoittaja harjoittaa ilmoituksenvaraista taikka luvanvaraista elinkeinoa. Myös sellainen vastaava elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole ilmoitusvelvollisuutta kaupparekisteriin katsotaan yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi, ja tähän sovelletaan samoja oikeudellisia periaatteita kuin ilmoitusvelvolliseen yksityiseen elinkeinonharjoittajaan.

Hallinnollisesti kevyt

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen on hallinnollisesti kevyt muoto harjoittaa elinkeinotoimintaa, ja soveltuu monelle sellaiselle yrittäjälle, joka ei käytä elinkeinotoiminnassaan muiden henkilöiden työpanosta kuin omaansa. Toisaalta, yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on halutessaan mahdollisuus palkata käyttöönsä ulkopuolista työvoimaa.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan henkilökohtainen vastuu

Elinkeinoa harjoitetaan siis omissa nimissä ja kaikki elinkeinotoiminnasta johtuvat sitoumukset sitovat myös yksityistä elinkeinonharjoittajaa henkilökohtaisesti. Näin ollen yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan elinkeinotoiminnassa syntyneistä veloista. Samalla tavalla elinkeinotoiminnan tuotot tulevat yksityiselle elinkeinonharjoittajalle itselleen.

Kirjanpitovelvollisuus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on kirjanpitovelvollinen, ja näin ollen hänen tulee pitää kirjanpitoa elinkeinotoiminnastaan. Kirjanpitoon merkitään siis kaikki tapahtumat jotka liittyvät elinkeinotoimintaan, ja siksi onkin tärkeää pitää elinkeinotoiminta ja yksityistalous erillään. Erityistä päätöstä varojen jaosta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, joten elinkeinotoiminnasta saadut tulot ovat välittömästi luonnollisen henkilön käytettävissä myös hänen yksityistaloudessaan.

Vinkit

- Yksityisenä elinkeinonharjoittajan toimiminen on hyvä vaihtoehto aloittelevalle yrittäjälle.

Varoitukset

- Yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa elinkeinotoiminnassa johtuvista sitoumuksista. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa