Minilex - Lakipuhelin

Yksityisen elinkeinonharjoittajan konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiin voidaan asettaa sellainen velallinen, joka ei kykene selviytymään veloistaan. Konkurssiin asettamisesta päättää tuomioistuin. Konkurssissa olevaa elinkeinonharjoittajaa kohdellaan samalla tavalla kuin yksityishenkilöäkin. Myöskään henkilökohtaisen omaisuuden ja elinkeinotoimintaan kuuluvan varallisuuden välistä erottelua ei tehdä, vaan kaikki konkurssipesään kuuluva omaisuus on konkurssimenettelyn piirissä.

Konkurssia voi hakea joko velallinen itse tai velkoja. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssin alettua velallisella ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Velallisella on kuitenkin oikeus saada konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia tietoja sekä osallistua velkojainkokoukseen sekä ilmaista kantansa, ellei tämän oikeuden rajoittamiseen ole erityistä syytä.

Päätösvaltaa konkurssipesässä käyttävät velkojat siltä osin kuin asia ei kuulu pesänhoitajan päätettäväksi tai hoidettavaksi. Konkurssipesää edustaa pesänhoitaja. Jos pesänhoitajia on useampi kuin yksi, kukin heistä edustaa konkurssipesää. Pesänhoitaja käsittelee ja päättää esimerkiksi asiat, jotka koskevat pesäluettelon tai velallisselvityksen laatimista, saatavien selvittämistä tai jakoluettelon laatimista taikka palkkaturvaa. Oikeus käyttää velkojien päätösvaltaa on niillä velkojilla, joilla on konkurssisaatava velalliselta.

Konkurssipesään kuuluu kaikki velallisen omaisuus, joka tällä on konkurssin alkaessa. Luonnollisen henkilön eli tässä tapauksessa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan konkurssipesään ei kuitenkaan kuulu hänen konkurssin alkamisen jälkeen saamansa omaisuus tai ansaitsemansa tulo. Tällainen tulo tai omaisuus voidaan kuitenkin ulosmitata normaalisti. Panttina oleva omaisuus kuuluu konkurssipesään. Myös velallisen liike- tai ammattitoiminnan kirjanpitoaineisto kuuluu konkurssipesään.

Konkurssi ei vapauta velallista veloista. Velallinen vastaa konkurssin jälkeenkin veloista siltä osin kuin niitä ei ole saatu kokonaan suoritettua. Vastuu veloista jatkuu, kun konkurssivelallisena on luonnollinen henkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]