Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja yrityssaneeraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saneeraus on elinkeinotoimintaa harjoittavalle velalliselle suunnattu maksukyvyttömyysmenettely, jonka tarkoituksena on tervehdyttää jatkamiskelpoinen elinkeinotoiminta ja turvata sen jatkamisen edellytykset. Saneerauksessa maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen ongelmien syyt selvitetään ja niihin pyritään löytämään sellainen korjaava ratkaisu, jonka myötä yritys voisi jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla minkä tahansa kokoinen yritys, ja niinpä saneerausohjelma voidaan laatia myös yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, eli toiminimiyrittäjälle. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin maksuvaikeuksiin ajautuessaan hakeutua vaihtoehtoisesti myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai jopa suoraan konkurssiin. Tästä syystä yksityisen elinkeinonharjoittajan olisikin hyvä tiedostaa ne edellytykset, joiden vallitessa saneeraus ylipäänsä on maksuvaikeuksien selvittämisessä se sopivin vaihtoehto.

Saneerauksen päätavoitteena on siis löytää pysyvä ratkaisu sinänsä kannattavan yrityksen kohtaamiin väliaikaisiin maksuvaikeuksiin. Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta on jo lakannut ennen saneerausmenettelyyn hakeutumista tai on lakkaamassa, saneeraus ei ole oikea ratkaisu yrityksen maksuongelmiin. Tässä tapauksessa yksityinen elinkeinonharjoittaja voi yrittää hakeutua yksityishenkilön velkajärjestelyyn välttääkseen konkurssin. Saneerauksen edellytyksenä on myös se, että yrityksen maksuvaikeudet ovat korjauskelpoisia. Tästä syystä yrityksiä kannustetaan hakeutumaan saneeraukseen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa maksuvaikeuksien ilmetessä. Saneerausmenettely onkin mahdollista aloittaa jo siinä vaiheessa, kun maksukyvyttömyys vasta uhkaa yritystä tulevaisuudessa. Aikaisen hakemisajankohdan ohella velkaantunutta yritystä kannustetaan myös yhteistoimintaan velkojiensa kanssa. Jos kaksi merkittävää velkojaa puoltaa velallisen tekemää saneeraushakemusta tai laatii hänen kanssaan yhteishakemuksen, saneeraus voidaan aloittaa ilman lisäedellytyksiä.

Jos saneerausmenettely aloitetaan, elinkeinonharjoittaja ei menetä toiminnanvapauttaan vaan tätä ainoastaan rajoitetaan, jotta yrityksen taloudellinen asema pysyisi vakaana. Sama tavoite vaikuttaa myös velkojiin, jotka eivät voi periä velalliselta saataviaan saneerauksen aloittamisen jälkeen. Saneerausohjelman laatimiseen käytetään yleensä tuomioistuimen nimittämää ulkopuolista asiantuntijaa – selvittäjää – joka laatii ehdotuksensa saneerausohjelmaksi neuvoteltuaan ohjelman sisällöstä ensin sekä velallisen että velkojien kanssa. Velkojat päättävät äänestyksellä ohjelman hyväksymisestä. Varsinainen saneerausohjelma sisältää yleensä ainakin velkajärjestelyn, mikä tarkoittaa sitä, että velallisen velkataakkaa kohtuullistetaan. Muita saneeraustoimenpiteitä, joita voivat olla erilaiset yhtiöjärjestelyt ja yrityksen kustannusten vähentäminen, saattaa olla yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla vaikea tehdä. Itse saneerausohjelman toteuttaminen, eli ohjelman mukaisten maksujen maksaminen velkojille, jää saneerauksessa velallisen itsensä vastuulle.

Joskus yksityisen elinkeinonharjoittajan kannalta saneerausta sopivampi maksukyvyttömyysmenettely voi olla yksityishenkilön velkajärjestely. Elinkeinotoiminnassa syntyneiden velkojen järjestelylle on kuitenkin yksityishenkilön velkajärjestelyssä asetettu tiettyjä lisäedellytyksiä. Lisätietoa näistä edellytyksistä tai apua valinnan tekemisessä eri menettelyjen välillä saa esimerkiksi Minilexin lakimiehiltä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]