Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja poistot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja hankkii elinkeinotoimintansa harjoittamista varten hyödykkeitä, joiden tarkoituksena on tuottaa tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena, on näiden hyödykkeiden hankintameno jaksotettava niiden vaikutusajalle poistoina. Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa, eli sitä aikaa, jonka ajan hyödyke tuottaa tuloa elinkeinonharjoittajalle.

Poistojen ideana on, että hyödykettä hankittaessa arvioidaan, kuinka kauan kyseistä hyödykettä voidaan käyttää tulonhankkimistoiminnassa. Jos jokin hyödyke tuottaa tuloa vain yhden tilikauden ajan, kuuluu koko sen hankintameno tälle samalle tilikaudelle. Sen sijaan, jos jokin hyödyke tuottaa tuloa esimerkiksi viiden vuoden ajan, jaetaan sen hankintameno viidelle vuodelle.

Poistot kuvaavat hyödykkeen kulumista ja hyödykkeen arvon laskua. Poistot pienentävät elinkeinonharjoittajan toiminnan tulosta. Ne myös tasoittavat tulosta tilikaudesta toiseen. Jos poistoja ei tehtäisi, vaihtelisi elinkeinonharjoittajan tulos vuodesta toiseen paljon enemmän investointien ja muiden hankintojen takia.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Poistot voidaan tehdä joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina. Tasapoistoissa ideana on se, että poistojen määrä on koko ajan sama, esimerkiksi viiden vuoden ajan joka vuosi 20 prosenttia. Menojäännöspoistossa taas poisto on jokin kiinteä prosenttiosuus, esimerkiksi 25 prosenttia jäljellä olevasta poistamattomasta hankintamenosta. Menojäännöspoistossa poistojen määrä on aluksi suuri, mutta se pienenee koko ajan jäljellä olevan hankintamenon pienentyessä. Menojäännöspoistossa hankintameno ei koskaan mene nollaan, vaan jäljellä oleva hankintameno on alaskirjattava siinä vaiheessa, kun hyödyke ei enää tuota tuloa elinkeinonharjoittajan toiminnassa.

Verotuksessa enimmäispoisto vuodessa on 25 prosenttia menojäännöksestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa