Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja vai osakeyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eri yritysmuodot soveltuvat erilaisiin tilanteisiin. Mietittäessä valintaa erilaisten yritysmuotojen välillä huomiota kannattaa kiinnittää ainakin perustamiseen, yrittäjän vastuuseen, voitonjakoon sekä verotukseen liittyviin näkökohtiin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi rekisteröidä toiminimen. Toiminimen rekisteröiminen on pakollista, jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa tai jos hän on palkannut perheen ulkopuolisia työntekijöitä.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana yrityksen perustamiseen ei ole laissa säädetty vähimmäispääomaa. Sen sijaan osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2500 euroa. Tämä summa tulee sijoittaa osakeyhtiöön perustamisvaiheessa.

Merkittävä ero yksityisen elinkeinonharjoittajan ja osakeyhtiön välillä on se, että osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö. Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee elinkeinotoimintaansa koskevat sopimukset omissa nimissään, kun taas osakeyhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoittava yrittäjä tekee sopimukset osakeyhtiön nimissä.

Tähän liittyy kiinteästi myös velkavastuukysymykset. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa henkilökohtaisesti elinkeinotoiminnan veloistaan niiden täyteen määrään saakka. Jos elinkeinotoiminta ei menestykään, joutuu elinkeinonharjoittaja vastuuseen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Sen sijaan osakeyhtiössä yhtiön osakas vastaa yhtiön veloista vain yhtiöön sijoittamallaan osakepääomalla. Osakas ei siten ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimittaessa elinkeinotoiminnan voitto verotetaan elinkeinonharjoittajan tulona. Pääsääntö on, että 20 prosenttia yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuudelle lasketusta tuotosta verotetaan elinkeinonharjoittajan pääomatulona ja loput ansiotulona. Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin vaatia, että pääomatulo-osuus on joko 10 prosenttia tai nolla prosenttia nettovarallisuudesta.

Sen sijaan osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Yhtiö maksaa tekemästään voitosta yhteisöveroa. Mikäli yhtiö tämän jälkeen jakaa voittoa osakkeelleen esimerkiksi osinkona, maksaa osakas saamastaan osingosta tuloveroa. Pienimuotoisessa toiminnassa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen saattaa olla verotuksellisesti edullisempaa, mutta liiketoiminnan kasvaessa toiminnan muuttamista osakeyhtiöksi kannattaa harkita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa