Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja vähimmäispääoma

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen elinkeinonharjoittajan perustamiselle ei ole säädetty vähimmäispääomavaatimusta. Ylipäänsä yksityisen elinkeinonharjoittajan voi perustaa ilman mitään rekisteröinti- tai muita toimenpiteitä. Yrittäjä vain päättää aloittaa elinkeinotoiminnan harjoittamisen.

Myöskään toiminimen rekisteröimiselle ei ole laissa säädetty mitään vähimmäispääomavaatimusta. Toiminimen rekisteröimistä edellytetään, jos elinkeinonharjoittaja joko 1) harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa; 2) harjoittaa elinkeinotoimintaa kotinsa ulkopuolella pysyvässä liikepaikassa; 3) haluaa palkata perheen ulkopuolisen työntekijän; tai 4) haluaa suojata toiminimensä siten, etteivät muut voi käyttää sitä. Perheen ulkopuolisella työntekijällä tarkoitetaan muuta henkilöä kuin elinkeinonharjoittajan aviopuolisoa tai alaikäistä lasta. Toiminimen perustamisilmoitus on tehtävä kaupparekisteriin.

Vähimmäispääomavaatimuksen puuttuminen on yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisen ominaispiirre. Tässä mielessä elinkeinonharjoittajan perustaminen poikkeaa esimerkiksi osakeyhtiön perustamisesta. Toisaalta tätä eroavaisuutta voidaan selittää sillä, että yksityisessä elinkeinonharjoittajassa ei tarvita vähimmäispääomaa, koska yrittäjä on itse henkilökohtaisessa vastuussa kaikista veloista, joita elinkeinotoiminnassa syntyy. Sen sijaan osakeyhtiössä osakkeenomistajan vastuu rajoittuu vain sijoitettuun pääomaan, jolloin on ollut perusteltua säätää lain tasolla siitä, kuinka paljon tätä pääomaa pitää vähintään olla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa