Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja vähennyskelpoiset menot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa elinkeinotoiminnan tuotoista vähennetään elinkeinotoiminnan kulut. Veronalaisena tulona pidetään kaikkia elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saatuja tuloja. Elinkeinotoiminnan kuluina saa vähentää kaikki ne menot ja menetykset, jotka ovat johtuneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Kuitenkin joidenkin menojen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu verotuksessa joko kokonaan tai osittain.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi varsinaisesti maksaa itselleen palkkaa, eikä myöskään luontoisetuja samalla tavalla kuin palkansaajat voivat saada. Sen sijaan elinkeinonharjoittaja voi nostaa yrityksestä rahaa yksityisottoina. Näitä yksityisottoja ei veroteta, eivätkä ne ole vähennyskelpoisia elinkeinonharjoittajan verotuksessa. Yrityksen elinkeinotoiminnan tulos verotetaan elinkeinonharjoittajan tulona.

Elinkeinonharjoittaja ei saa vähentää verotuksessa itselleen, puolisolleen tai alle 14-vuotiaalle lapselleen maksamaansa palkkaa. Jos puoliso työskentelee elinkeinotoiminnassa, jaetaan yritystulo puolisoiden kesken.

Sen sijaan ulkopuoliselle henkilölle maksettu palkka on vähennyskelpoista. Nämä palkkakulut kirjataan normaalisti yritystoiminnan kuluiksi ja palkka verotetaan työntekijän tulona.

Elinkeinotoimintaan liittyvän tilapäisen matkan matkakulut voidaan vähentää. Matkan tulee liittyä elinkeinotoimintaan, joten vähennystä ei voida tehdä vapaa-ajan matkoista. Matkakuluista ja yöpymisistä on oltava tositteet.

Edustuskuluista saa vähentää 50 prosenttia. Elinkeinotoiminnan menoina ei saa vähentää sakkoja, seuraamusmaksuja eikä muitakaan sanktioluonteisia maksuseuraamuksia. Tällainen on muun muassa pysäköintivirhemaksu.

Osa menoista voidaan kirjata kuluksi kerralla. Osa menoista on taas jaettava kuluksi usealle vuodelle. Tämä koskee muun muassa elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuden hankintamenoja, jotka on jaksotettava usealle vuodelle poistojen avulla. Poistoja tehtäessä verotuksessa saa vähentää vain kyseisen vuoden poistoa vastaavan osuuden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa