Minilex - Lakipuhelin

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja tilinpäätös

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Tämä ei kuitenkaan koske luonnollisen henkilön harjoittamaa maatalouden tai kalastuksen harjoittamista. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös liike- ja ammattitoimintaa jatkavaa kuolinpesää tai konkurssipesää.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee siis pitää kirjanpitoa elinkeinotoiminnastaan. Kirjanpitoon merkitään kaikki tapahtumat jotka liittyvät elinkeinotoimintaan, ja siksi onkin tärkeää pitää elinkeinotoiminta ja yksityistalous erillään. Erityistä päätöstä varojen jaosta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, joten elinkeinotoiminnasta saadut tulot ovat välittömästi luonnollisen henkilön käytettävissä myös hänen yksityistaloudessaan.

Tilinpäätöksen tarkoitus on kertoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi tilinpäätös kuvaa tilikauden liiketoiminnan tulosta. Tilinpäätös luo myös pohjan verotukselle.

Velvollisuus laatia tilinpäätös

Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei yleensä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Elinkeinonharjoittajan tulee kuitenkin laatia tilinpäätös, jos sen tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella kaksi seuraavista rajoista ylittyy:

  • taseen loppusumma 350 000 euroa
  • liikevaihto 700 000 euroa
  • tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Jos vain yksi yllä olevista raja-arvoista ylittyy, on yritys niin sanottu mikroyritys. Jos yritys voidaan katsoa mikroyritykseksi, ja jos tilikausi on kalenterivuosi, ei tilinpäätöstä tarvitse laatia. Se ettei tilinpäätöstä tarvitse laatia, ei kuitenkaan tarkoita, ettei kirjanpitovelvollisuutta olisi. Vaikka tilinpäätöstä ei tarvitse laatia, on siis kirjanpito kuitenkin laadittava järjestelmällisesti, ja siitä pitää saada selville esimerkiksi verotukseen tarvittavat tiedot sekä ostovelkojen määrät.

Tilinpäätöksen sisältö

Mikäli elinkeinonharjoittajan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, tulee sen pitää sisällään taseen, tuloslaskelman sekä liitetiedot. Taseen tarkoituksena on kuvata elinkeinonharjoittajan varallisuusasemaa tilikauden päätöspäivänä. Tuloslaskelman tarkoituksena on antaa kuva tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana. Tilinpäätösasiakirjojen tarkoituksena on antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta ja yrityksen varallisuusasemasta. Mikäli tuloslaskelma ja tase eivät yksinään riitä antamaan tällaista kuvaa, on niitä täydentävää tietoa annettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksessä tulee olla yksityisen elinkeinonharjoittajan nimi ja y-tunnus. Mahdollisen tilintarkastajan merkintä siitä, että tilintarkastus on suoritettu, tulee myös olla tilinpäätöksessä.

Tilinpäätösilmoitus

Yksityisen elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle, jos kahdella perättäisellä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista rajoista ylittyy:

  • liikevaihto 12 000 000 euroa
  • taseen loppusumma 6 000 000 euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Tilinpäätösilmoitukseen on liitettävä:

  • Tase ja tuloslaskelma
  • Tilinpäätöksen liitetiedot
  • Toimintakertomus
  • Tilintarkastuskertomus

Lisäksi tilinpäätös ja toimintakertomus on allekirjoitettava ja päivättävä. Liitteiksi on lisäksi laitettava edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Tämä tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Määräajat

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätösilmoituksen määräaika on kuusi kuukautta siitä, kun tilikausi päättyi. 

Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuus laatia tilinpäätös, tai sen muoto ja liitteet, aiheuttavat päänvaivaa, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta.

 

Vinkit

- Jos yksityinen elinkeinonharjoittajan tilikausi on kalenterivuosi, ja jos yritys voidaan luokitella mikroyritykseksi, ei tilinpäätöstä tarvitse laatia.

Varoitukset

- Vaikka tilinpäätösvelvollisuutta ei olisi, on kuitenkin yksityisellä elinkeinonharjoittajalla velvollisuus tehdä veroilmoitus määräajassa tilikauden päättyessä. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa