Minilex - Lakipuhelin

Virheettömän tavaran toimittaminen ja myyjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjällä on velvollisuus toimittaa virheetön kaupan kohteena oleva tavara ostajalle oikeassa ajassa. Seurauksia virheellisen tavaran toimittamisesta voivat olla virheen oikaisu - eli virheen korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen myyjän kustannuksella - hinnanalennus, maksusta pidättyminen tai virheen ollessa olennainen jopa kaupan purku. Myös vahingonkorvaus tulee usein kysymykseen muiden seurausten ohella.

Tavarassa voi ilmetä monenlaisia virheitä. Tyypillisin virhe on faktinen virhe, joka tarkoittaa, että tavara ei ole sellainen kuin on sovittu tai se ei esimerkiksi toimi siten kun sen pitäisi. Virhe voi kuitenkin koskea myös sitä, ettei tavaraa voi esimerkiksi viranomaisen määräyksen vuoksi käyttää siten miten pitäisi tai sitä, että jollakin muulla kuin myyjällä tai ostajalla on tavaraan esimerkiksi omistus- tai panttioikeus. Virhe voi lisäksi esiintyä myös tavaran pakkauksessa jos se ei ole asianmukainen tavaraan nähden, tavaran asentamisessa tai kokoamisessa jos ne sisältyvät kauppaan tai tavaran mukana luovutettavissa asennus- tai kokoamisohjeissa.

Tavaran virheettömyyden lähtökohta on aina se, mitä on sovittu. Ellei muuta kuitenkaan voida katsoa sovitun, tulee virheettömän tavaran ainakin soveltua sellaiseen tarkoitukseen johon kyseisenlaisia tavaroita yleensä käytetään, soveltua siihen tarkoitukseen johon ostajan on tarkoitus käyttää tavaraa jos myyjän on ollut siitä kaupantekohetkellä tietoinen, olla myyjän antamaa kuvausta tai näytettä vastaava ja muutenkin vastata sitä, mitä kyseisenlaiselta tavaralta on perusteltua odottaa.

Myyjän katsotaan toimittaneen virheettömän tavaran, ellei siinä, sen pakkauksessa, mahdollisissa ohjeissa tai kasauksessa tai asentamisessa ilmene virhettä. Lähtökohta sille, että tavara katsotaan virheettömänä luovutetuksi on hetki, jolloin vaaranvastuu – eli vastuu siitä, että tavara esimerkiksi tuhoutuu – siirtyy ostajalle. Myyjän vastuulla ovat ne virheet jotka tavarassa ovat jo tuona ajankohtana vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin.

Tavaran virheellisyyteen, virheen syntymisen ajankohtaan ja virheellisyyden seurauksiin liittyy paljon erilaista sääntelyä ja virhetilanteet voivat olla hyvinkin moninaisia ja monimutkaisia. Epäselvissä tilanteissa kannattaakin kääntyä ammattilaisen puoleen varmistuakseen omista velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa