Minilex - Lakipuhelin

Virheen oikaisu ja myyjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheen oikaisu tarkoittaa sitä, että myyjä korjaa kaupan kohteena olevassa tavarassa ilmenneen virheen tai toimittaa uuden virheettömän tavaran virheellisen tilalle. Myyjälle tulee yleensä antaa mahdollisuus virheen oikaisuun ennen kuin ostaja voi vaatia muita seuraamuksia, vahingonkorvausta lukuun ottamatta. Oikaisukeinot voivat toisinaan tulla kysymykseen myös peräkkäin, ellei virheen korjaaminen onnistu.

Virheen oikaisu on niin myyjän oikeus kuin myös velvollisuus, sillä myyjällä on oikeus omasta aloitteestaan korjata tavarassa oleva virhe tai toimittaa tilalle virheetön tavara, ellei näistä toimista aiheudu ostajalle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, ettei hän saa myyjältä korvausta kustannuksista, jotka hänelle näistä toimista aiheutuu. Toisaalta ostajalla on myös oikeus vaatia myyjää korjaamaan tavaran virhe tai toimittamaan tilalle virheetön tavara. Virheen omatoiminen oikaisu on yleensä myyjän kannalta järkevää, sillä virheen nopea oikaisu voi vaikuttaa ostajan mahdollisesti vaatiman vahingonkorvauksen määrään.

Myyjän velvollisuuksiin virheen oikaisun yhteydessä kuuluu kustantaa kaikki siitä aiheutuneet kulut. Toimittaessaan ostajalle uuden tavaran virheellisen tilalle myyjällä taas on oikeus saada virheellinen tavara takaisin. Ennen uutta toimitusta ostajan on huolehdittava virheellisestä tavarasta kohtuullisin keinoin.

Myyjän on oikaistava tavaran virhe kohtuullisessa ajassa, mutta oikaisuvelvollisuutta ei ole vaikka ostaja sitä vaatisikin, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa verrattuna tavaran arvoon tai virheen merkitykseen ostajalle. Velvollisuutta oikaisuun ei myöskään synny, jos sen estää sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa. Ellei ostajalta voida kohtuudella edellyttää, että hän odottaa myyjän oikaisevan virheen, hän voi korjauttaa sen myös itse myyjän kustannuksella. Tällaisessa tilanteessa myyjällä ei ole oikeutta vedota siihen, ettei hänelle tarjottu tilaisuutta oikaista virhettä itse.

Jos ostaja haluaa vaatia myyjältä virheen oikaisua, hänen tulee reklamoida virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Myyjän kannattaa huomioida, että ostajalla on virheen perusteella myös oikeus pidättäytyä maksamasta sovittua kauppahintaa, mutta vain sellaisen summan osalta, joka ei ylitä virheen perusteella vaadittavien vaatimusten määrää.

Virhetilanteet voivat kehittyä hyvinkin monimutkaisiksi ja ongelmia voi syntyä jo esimerkiksi siitä, milloin virhe on syntynyt ja kenen vastuulla sen korjaaminen on. Myös esimerkiksi kohtuullisen ajan määrittely tai kohtuuttomien kustannusten raja voivat nostattaa kysymyksiä. Ongelmallisissa tilanteissa onkin usein viisainta kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa