Minilex - Lakipuhelin

Vallintavirhe kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön vallinnalla tarkoitetaan oikeutta määrätä kiinteistöstä oikeudellisesti ja käyttää kiinteistöä. Kiinteistössä on vallintavirhe, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön käyttöä tai vallintaa rajoittavasta viranomaisen päätöksestä, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kyseinen tieto voi koskea esimerkiksi voimassaolevaa kaavaa tai rakennuskieltoa.

Vallintavirheestä on myös kysymys tilanteessa, jossa myyjä on antanut virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon naapurikiinteistön käyttöä koskevasta viranomaisen luvasta tai päätöksestä, ja tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kiinteistössä on vallintavirhe myös, jos myyjä on jättänyt ilmoittamatta ostajalle jostakin sellaisesta edellä määritellystä viranomaisen päätöksestä tai luvasta, joka tyypillisesti vaikuttaa myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon. Lisäksi edellytetään, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Myyjän tulee lisäksi aina oikaista havaitsemansa ostajan virheelliset käsitykset kyseisenlaisista viranomaisten päätöksistä ja muista seikoista, jotka estävät ostajaa vallitsemasta kiinteistöä aiotulla tavalla. On huomionarvoista, että myyjän tulee nimenomaan oikaista ne havaitsemansa virheelliset käsitykset, jotka ostajalla saattaa olla edellä mainituista asioista, mutta hänellä ei ole tiedonantovelvollisuutta kiinteistön käyttöön vaikuttavista lain määräyksistä.

Jos kiinteistöllä olevaan rakennukseen tai kiinteistöllä harjoitettavaan toimintaan ei ole tarvittavaa lupaa, on kiinteistössä niin ikään vallintavirhe. Ostajalla on oikeus luottaa siihen, että kiinteistöä voidaan käyttää normaaliin tarkoitukseensa sopivalla tavalla. Myydyssä määräalassa tai -osassa on lisäksi vallintavirhe, jos sitä ei voida muodostaa kiinteistöksi tai, mikäli se on hankittu rakentamista varten, rakennuspaikaksi käytettäväksi kiinteistöksi.

Ostajalla on vallintavirheen johdosta oikeus hinnanalennukseen. Mikäli virhe on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Olennaisuutta arvioidaan esimerkiksi vallintarajoituksen laadun ja oletetun keston perusteella. Ostajalla on lisäksi oikeus saada korvausta vahingostaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa