Minilex - Lakipuhelin

Uuden tavaran toimittaminen ja myyjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Uuden tavaran toimittaminen tulee useimmiten kysymykseen kun myyjän alun perin toimittamassa tavarassa on virhe, jonka vuoksi uuden tavaran toimittaminen on ainoa tai järkevämpi vaihtoehto kuin virheen korjaaminen. Uuden tavaran toimitus voi tulla kysymykseen myös epäonnistuneen virheen korjausyrityksen jälkeen. Niin uuden tavaran toimittaminen kuin virheen korjaaminenkin ovat ensisijaisia muihin mahdollisiin ostajan vaatimiin toimiin nähden, vahingonkorvausta lukuun ottamatta.

Uuden tavaran toimittaminen on samalla niin myyjän oikeus kuin tietyssä tilanteessa myös velvollisuuskin. Myyjällä on oikeus toimittaa oma-aloitteisesti uusi tavaran virheellisen tilalle, ellei siitä aiheudu ostajalle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, ettei hän saa myyjältä korvausta niistä mahdollisista kustannuksista, joita hänelle uudesta toimituksesta aiheutuu.

Virheen omatoiminen oikaisu on usein myyjän kannalta järkevää, sillä virheen nopea oikaisu voi vaikuttaa ostajan mahdollisesti vaatiman vahingonkorvauksen määrään, mitä hänellä on oikeus vaatia vaikka uusi tavara toimitettaisiinkin.

Myyjän on toimitettava uusi tavara virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa, mutta hänelle ei ole siihen velvollisuutta jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai uuden toimituksen estää sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa. Arvioitaessa kohtuullisia kustannuksia huomioon otetaan muun muassa virheen merkitys ostajalle sekä tavaran arvo. Uusi toimitus ei tule myöskään kysymykseen kun virheellinen tavara on erityisesine, joka oli olemassa jo kaupantekohetkellä, jolloin uutta vastaavaa tavaraa ei ole edes mahdollista toimittaa. Ellei myyjä toimita uutta ja virheetöntä tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai jopa kaupan purkamista. Uuden tavaran toimittamisen tulee myös tapahtua kokonaisuudessaan myyjän kustannuksella.

Jos ostaja haluaa vaatia uuden tavaran toimittamista hänen tulee reklamoida tavaran virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi tavaran virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Kun myyjä toimittaa uuden tavaran virheellisen tilalle hänellä on oikeus saada virheellinen tavara takaisin. Ostajalla puolestaan on tällaisessa tilanteessa velvollisuus huolehtia tavarasta siihen asti kunnes se palautetaan myyjälle.

Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet tavaran virhetilanteissa voivat usein olla hyvinkin monimutkaisia ja ongelmia voivat aiheuttaa virheen määrittelyn lisäksi esimerkiksi kohtuullisen ajan ja kohtuuttomien kustannusten rajat. Ongelmatilanteissa onkin usein viisainta kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa