Minilex - Lakipuhelin

Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöserien yhdistäminen konsernitilinpäätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernitilinpäätökseen voi rajat ylittävien konsernien kohdalla tulla yhdisteltäväksi monessa eri maassa sijaitsevien tytäryrityksen tietoja. Konsernitilinpäätöksellä tarkoitetaan tilinpäätöstä, johon on yhdistelty konserniin kuuluvien yritysten tiedot samaan dokumenttiin. Pääajatuksena on eliminoida kaikki konsernin sisäiset suoritukset sekä muut sellaiset sisäiset erät, jotta pystyttäisiin näkemään, että mikä on konsernin tulos ja taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan. Usein tytäryhtiöt, eli yhtiöt, joihin konsernin emoyhtiöllä on määräysvalta ovat saman maalaisia emoyhtiön kanssa, mutta näin ei ole aina tilanne. Jatkuvasti globalisoituvassa taloudessa myös yritykset muuttuvat monikulttuurisemmiksi.

Myös tällöin konsernitilinpäätöksen tulee muodostaa selkeä ja ymmärrettävä kokonaisuus. Ensimmäinen olennainen kysymys ovat luontevasti valuuttaerot. Kirjanpitolain mukaan ulkomaisen tytäryrityksen tase-erät tuleekin konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä varten muuttaa euromääräisiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia. Tämä johtuu siitä, että taseen tehtävä on kuvata yrityksen taloudellista tilannetta juuri tilinpäätöshetkellä, jolloin se seikka, että kurssi luultavasti on seuraavana päivänä toinen, ei vaikuta negatiivisesti laskelmien realistisuuteen. Tuloslaskelmaerät kuvaavat yrityksen tuloksen kehitystä tilinpäätöspäivää pidemmällä, koko kulunutta tilikautta vastaavalla, aikavälillä. Tuloslaskelmaerät muunnetaan siten euromääräisiksi käyttäen kuluneen tilikauden keskikurssia. Tilinpäätöksen liitetiedot muunnetaan euromääräisiksi vastaavalla tavalla kuin taseen ja tuloslaskelman erät.

Sama kuin mitä edellä on mainittu, pätee myös ulkomaanrahan määräisiin sitoumuksiin ja saamisiin yleisemminkin. Ne muutetaan euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen, mutta mikäli niitä koskevissa sopimuksissa on päätetty kiinteä vaihtokurssi, jota liiketoimessa hyödynnetään, niin silloin sopimuksen kurssia tulee käyttää todellisen kurssin sijaan.

On huomattava, että vaikka jokainen konserniyritys on velvollinen laatimaan tilikausittain konsernitilinpäätöksen, niin määräykseen liittyy joitakin poikkeuksia. Poikkeukset liittyvät siihen jos 1) tytäryhtiön tietojen ottaminen mukaan ei tarjoa mitään tarpeellista tietoa oikean ja riittävän kuvan saamiseen kirjanpitovelvollisesta, 2) omistus on luonteeltaan lyhytaikaista, 3) Tytäryhtiön tilinpäätöstietojen hankkiminen olisi kohtuuttoman työlästä tai kallista ja 4) tytäryhtiön tilinpäätöstietojen saatavuuteen liittyy olennaisia rajoituksia. Näistä varsinkin kolmas kohta usein liittyy ulkomaiseen tytäryhtiöön, sillä tilinpäätöskäytännöt sekä määräykset voivat olla ja ovat eri maissa erilaiset. Yleensä tämä tilanne voi realisoitua, jos tytäryhtiöön on sovellettu niin erilaisia tilinpäätöskaavoja, että tilinpäätöstietojen muuntaminen vastaavaan muotoon emoyhtiön kanssa olisi yksinkertaisesti liian kallista.

Hankalinta siis tilinpäätöstietojen yhdistelemisvelvollisuudessa lienee tilinpäätöskaavojen yhteensovittaminen, mikäli ne poikkeavat olennaisesti toisistaan. Muilta osin olennaista on toteuttaa valuuttamuutokset oikein ja oikean ajanjakson kurssissa, mutta muilta osin ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöstietojen yhdisteleminen emoyhtiön tilinpäätökseen, ei eroa kotimaisen konsernin konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Lain mukaan myös muita suomalaisia tilinpäätösperiaatteita tulee soveltaa ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätöstiedoissa, mikäli mahdollista. Jos aiheesta on tarkempaa kysyttävää, niin lakipuhelin vastaa kysymyksiin mielellään ja reaaliajassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa