Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja tositteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tosite on esimerkiksi lasku jonka myyjä antaa ostajalle. Tämän laskun perusteella liiketapahtuma merkitään kirjanpidon tileille. Näin tapatuma voidaan tämän jälkeen kohdistaa esimerkiksi jollekin hankkeelle. Tosite on siis liiketapahtuman dokumentti.

Tositteella todennetaan liiketapahtuma kirjanpidossa. Kirjanpitolain mukaan tositteen tulee olla järjestelmällisesti numeroitu tai muutoin yksilöity. Tositteen, liiketapahtuman ja kirjanpitoon tehdyn kirjauksen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todennettavissa. Jotta yhteys liiketapahtumaan on riittävästi yksilöity, tositteessa tulee olla ainakin:

  • Tositteen antajan nimi
  • Liiketapahtuman sisältö
  • Rahamäärä

Tosite voi muodostua yhdestä tai useammasta asiakirjasta. Tosite voi olla myös sähköisessä muodossa. Yleisiä tositteita ovat esimerkiksi yrityksen osto- ja myyntilaskut. Kirjanpito laaditaan tositteiden pohjalta ja tositteen avulla tehdään uskottavaksi, että liiketapahtuma on tehty kirjanpitoon tallennetulla tavalla. Tositteiden perusteella kirjanpitoa on mahdollista tutkia myös jälkikäteen esimerkiksi tili- tai verotarkastuksessa.

Menotosite

Kirjanpitolaki asettaa tositteiden laatimiselle ehtoja. Menotosite on yleensä ulkopuolisen antama. Tyypillinen menotosite on esimerkiksi käteiskuitti. Menotositteista on käytävä ilmi:

  • Mikä tuotannontekijä on vastaanotettu
  • Milloin tuotannontekijä on vastaanotettu

On huomattava, ettei menon ajankohta useinkaan ole sama kuin maksupäivä. Tämä johtuu siitä, että laskutuksessa annetaan usein lisää maksuaikaa tai laskutus voi tapahtua myöhemmin.

Tulotosite

Tulotosite on esimerkiksi jäljennös laskusta, jonka myyjä on lähettänyt ostajalle. Tulotositteesta on käytävä ilmi:

  • Mikä suorite on luovutettu
  • Milloin suorite on luovutettu

Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan on lisäksi noudatettava arvonlisäverolain laskumerkintäsäännöksiä. Myös ennakkoperintälaissa ja -asetuksessa sekä valmisteverotuslaissa säädetään tositteiden sisällöstä.

Muistiotositteet

Pääsääntöisesti tositteen on aina oltava ulkopuolisen, esimerkiksi maksun saajan tai maksun välittäneen pankin antama. Poikkeustapauksissa jos ulkopuolisen antamaa tositetta on kohtuuttoman vaikeaa saada, kirjanpitovelvollinen voi itse laatia tositteen liiketapahtuman todentamiseksi. Näin voi esimerkiksi käydä, jos kyseessä on liiketapahtuma johon ei liity toista osapuolta. Tämän kirjanpitovelvollisen itse laatiman tositteen tulee olla asianmukaisella tavalla varmennettu. Näitä itse laadittuja tositteita kutsutaan usein nimellä muistiotositteet.

Mitä tarkoittaa muistiotositteen asianmukainen varmennus?

Varmentaminen tarkoittaa sitä, että joku muu kuin tositteen laatija hyväksyy tositteen. Muistiotositteissa tämä on vaikeaa, sillä kirjanpitovelvollinen on itse laatinut tositteen. Näin ollen muistiotositteesta tulee pystyä erottamaan millä laskentasäännöillä ja oletuksilla luvut on laskettu. Tämän lisäksi muistiotositteesta tulee käydä ilmi, kuka on laatinut muistiotositteen. Tämä on muistiotositteen asianmukainen varmennus. 

Mikäli kirjanpitolaki ja tositteiden sääntely herättävät enemmän kysymyksiä, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]