Minilex - Lakipuhelin

Tosite todentaa liiketapahtuman

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikki yrityksen kirjanpitoon merkittävät liiketapahtumat tulee voida vahvistaa. Tositteella tarkoitetaan asiakirjaa joka varmistaa liiketapahtuman olemassaolon. Jos tositteita ei tarvittaisi, niin käytännössä kirjanpitovelvollinen voisi omasta päästään keksiä liiketapahtumat ja vääristää kirjanpitonsa. Tosite on linkki "kirjanpitomaailman" eli juoksevien tilien ja tilinpäätöksen sekä reaalimaailman, eli niiden todellisuudessa toteutuneiden yrityksen ja sen ulkopuolisten tahojen välisten toimien välillä. Samasta syystä tositteet on myös pidettävä tallessa sekä liitettävä kirjanpitoaineistoon. Ilman niitä, ei liiketapahtumien olemassaoloa voida todistaa.

Käytännön kirjanpidossa tavallisia tositteita ovat laskut, kuitit, tiliotteet ja kirjanpitomääräykset. Kirjanpitolain mukaan liiketapahtuman kirjauksen tulee perustua päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa kyseessä olevan liiketapahtuman. Tätä tarkoitusta ajaa parhaiten esimerkiksi virallinen kaupan kuitti tai kirjanpitovelvollisen laatima lain kriteerit täyttävä lasku. Olennaista on, että tositteesta ilmenee maksaja ja maksun saaja, päiväys, summa sekä luovutettu tai vastaanotettu suorite tai tuotannontekijä. Joskus kuitenkin on tilanteita, joissa liiketapahtumista ei ole saatavilla sopivaa dokumenttia, niin kirjanpitovelvollisen on laadittava itse tällainen ja varmennettava se asianmukaisesti omalla allekirjoituksellaan.

Mikäli peruskirjanpidosta ei ilmene eikä muutoinkaan ole selvää, miten liiketapahtuma on kirjattu, on tositteessa oltava merkintä käytetyistä tileistä. Tällä pyritään siis vahvistamaan tositteen yhteyttä liiketapahtumaan, jotta ulkopuolinen pystyisi objektiivisesti arvioimaan yrityksessä tilikauden aikana toteutuneita liiketapahtumia. Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Tuotannontekijän vastaanottoajankohta ja suoritteen luovutusajankohta tulee voida osoittaa tositteen tai sen liitteen avulla, taikka muulla luotettavalla tavalla.

Tositteen, joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla maksun saajan taikka maksun välittäneen rahalaitoksen tai vastaavan antama, mikäli tälle ei ole estettä. Toisin sanoen verkkopankin tiliote kertoo tarkasti sen, että maksu on lähtenyt tai maksu on saapunut tilille, sekä myös tapahtuman ajankohdan sekä liiketapahtuman vastapuolen. Kuitenkin joskus maksut toteutetaan käteisellä, jolloin maksutapahtumasta ei luonnollisestikaan ole olemassa rahoituslaitoksen tuottamaa dokumentaatiota.  Mikäli kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, tulee kirjaus todentaa kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen avulla.

Tositteet ja kirjanpitomerkinnät saadaan tehdä koneelliselle tietovälineelle. Edellytyksenä on, että nämä on tallennettu tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla. Kirjanpitovelvollinen saa niin ikään lähtökohtaisesti säilyttää tositteet ja niiden perusteella tehdyt kirjanpitomerkinnät samanaikaisesti koneellisella tietovälineellä, pois lukien tasekirjan säilyttäminen. Toisin sanoen tositteiden kirjanpitomerkintöjen on oltava jatkuvasti tulostettavassa muodossa ja siten kirjanpitovelvollisen saatavilla. Suositeltavaa on ottaa aineisto oman kotikoneen lisäksi vielä vaikka muistitikulle, jotta koneen tuhoutuessa tai muuten vioittuessa kirjanpitoaineisto olisi silti saavutettavissa.

Tosite on perusluonteeltaan yksinkertainen dokumentti, jonka tarkoitus on vain todentaa kirjanpitoon merkitty liiketapahtuma. Suurin haaste tositteiden suhteen liittyykin yleensä niiden säilyttämiseen. Jos kuitenkin tositteen sisältö tai muut seikat herättävät yhä kysymyksiä, niin lakipuhelin vastaa niihin mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]