Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja liikearvo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikearvo (goodwill) on taseen vaihtuviin vastaaviin kuuluva aineeton erä, joka syntyy usein yrityskauppojen yhteydessä. Liikearvo on aina jäännöserä, joka syntyy yritysoston kauppahinnan ja ostetun yrityksen nettovarallisuuden erotuksesta. Nettovarallisuudella tarkoitetaan varojen ja velkojen erotusta.

Käytännössä liikearvoa syntyy, kun kirjanpitovelvollisen ostaessa jonkin liiketoiminnan hän maksaa siitä enemmän kuin mitä voidaan kohdistaa kauppaan sisältyville tase-erille, kuten käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuudelle. Sen sijaan liikearvoa ei synny silloin, kun kirjanpitovelvollinen itse kehittää perustamaansa yritystä siten, että sen arvo kasvaa taseesta ilmeneviä arvoja suuremmaksi.

Liikearvon kirjanpitokäsittely vaihtelee sen mukaan, laatiiko kirjanpitovelvollinen tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain vai kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan liikearvo aktivoidaan taseeseen. Siitä ei kuitenkaan tehdä vuosittaisia poistoja, vaan sen arvoa testataan vuosittain.

Suomen kirjanpitolain mukaan liikearvon hankintameno voidaan aktivoida taseeseen. Aktivointipakkoa ei näin ollen ole. Jos liikearvo on aktivoitu, sen hankintameno on poistettava suunnitelman mukaisin poistoin enintään viidessä vuodessa. Kuitenkin jos liikearvon vaikutusaika on tätä pidempi, voidaan myös poistot tehdä tätä pidemmän ajan kuluessa. Poistoaika voi kuitenkin olla enintään 20 vuotta. Poistot voidaan tehdä joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa