Minilex - Lakipuhelin

Ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuudesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokainen on lähtökohtaisesti velvollinen pitämään kirjanpitoa harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta. Kuitenkin toiminnaltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempien yritysten ja yrittäjien kohdalla kirjanpitovelvollisuutta on monilta osiltaan lievennetty verrattuna suuryritysten velvollisuuksiin. Tämä on kohtuullista, koska harvalla pienyrittäjällä on osaamista tai muitakaan resursseja samassa määrin kirjanpitovelvollisuuksien täyttämiseen kuin suurilla yrityksillä.

Ammatinharjoittaja ei ole esimerkiksi velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, vaan hän voi tyytyä yksinkertaiseen kirjanpitoon. Ammatinharjoittaja saa kuitenkin halutessaan pitää kahdenkertaista kirjanpitoa. Ammatinharjoittajan kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina maksetut menot, korot ja verot sekä saadut tulot ja tavaroiden ja palvelusten oma käyttö. Yksinkertainen kirjanpito lähtökohtaisesti merkitsee sitä, että edellä mainitut liiketapahtumat kirjataan sen mukaan, miten raha yrityksen tililtä liikkuu. Myynti tapahtuu silloin, kun maksu siitä vastaanotetaan ja osto silloin kun yritys suorittaa siitä maksun.

Ammatinharjoittajan tilikausi on lähtökohtaisesti kalenterivuosi. Toimintaa aloitettaessa taikka lopetettaessa saa tilikausi olla tätä lyhyempi taikka pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausia kannattaakin määrätä päättymään vasta ammatin harjoittamisen aloittamisesta seuraavan vuoden lopussa, koska tämä järjestely säästää ja helpottaa useimmiten aloittavan yrittäjän hallinnollista taakkaa. Mikäli ammatinharjoittaja pitää kahdenkertaista kirjanpitoa, määräytyy tilikausi laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Tämän vuoksi yksinkertainen kirjanpito on usein järkevintä.

Ammatinharjoittajan tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös käsittää lähtökohtaisesti taseen, tuloslaskelman sekä vaihtelevan määrän liitetiedostoja. Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia tasetta, mutta hänen tulee liittää tilinpäätökseensä eritellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta ammattia varten hankitusta vaihto-omaisuudesta sekä pysyvistä vastaavista, samoin kuin ammatista johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista. Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan merkitään tuotoiksi tilikauden aikana saadut tulot sekä tavaroiden ja palvelusten oma käyttö. Tuotoista vähennetään riittävästi eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja verot. Vastaisia, eli tulevaisuuden menoja tai menetyksiä varten saadaan tehdä varaus. Kyseessä voi olla seuraavan tilikauden puolella maksettava, mutta vanhaan tilikauteen kohdistuva vuokra tai maksamatta oleva myyntisaaminen. Vaihto-omaisuuden sekä pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintamenojen, samoin kuin muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottamisessa otetaan kuitenkin huomioon, mitä laissa tarkemmin säädetään. Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja tositteet tulee säilyttää järjestettyinä Suomessa vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mikäli ammatinharjoittajan kirjanpitovelvollisuudet tai niiden tarkka määritelmä aiheuttavat epäselvyyttä, kannattaa aiheesta olla tarkemmin yhteydessä joko kirjanpidon tai lakiasioiden ammattihenkilöön. Myös Minilexin lakipuhelin voi tarjota apua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]