Minilex - Lakipuhelin

Omistusyhteysyritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitovelvollinen yritys voi omistaa toisesta yrityksestä osuuden, jonka perusteella sillä ei ole määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Kirjanpitovelvollisen omistusosuuden tulee tällöin olla alle puolet kyseisen yrityksen ääniin oikeuttavista osakkeista. Tällöin ei ole olemassa kirjanpitolaissa tarkoitettua emo- ja tytäryrityksen välistä konsernisuhdetta. Tämä jaottelu on olennainen, koska konsernisuhde tuottaisi siihen kuuluville yrityksille erityisiä kirjanpitoon liittyviä velvoitteita kuten konsernitilinpäätöksen laatimisvelvoitteen sekä konserniin kuuluvien yritysten tilikausien määrittämisen toisiaan vastaaviksi.

Omistuksesta voi kuitenkin seurata, että kohdeyhtiö luokitellaan kirjanpitolain mukaiseksi omistusyhteysyritykseksi. Kirjanpitolain mukaan omistusyhteysyritys on sellainen kirjanpitovelvollisen konserniin kuulumaton kotimainen taikka ulkomainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja yrityksen välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitukseltaan perustettu edistämään kirjanpitovelvollisen taikka tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa. Tällä tarkoitetaan siis sitä, että omistus ei ole vain väliaikaista, vaan siihen liittyy jonkinlainen kiinteämpi yritysten välinen yhteys. Yritystä pidetään lain mukaan omistusyhteysyrityksenä, mikäli kirjanpitovelvollisella on vähintään 20 prosentin osuus yrityksen osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta, ellei kirjanpitovelvollinen asiassa muuta näytä.

Kirjanpitovelvollinen voi siis pyrkiä todistamaan, että kyseessä ei ole omistusyhteysyritys, jos kirjanpitovelvollinen ei millään tavalla osallistu esimerkiksi kohdeyrityksen toimintaan tai sen päätöksentekoon. Jos siis kirjanpitovelvollisen toiminta kohdeyrityksessä on täysin passiivista, eikä se osallistu esimerkiksi yrityksen yhtiökokouksiin, niin omistuksen voidaan olettaa olevan ainoastaan esimerkiksi sijoitusmielessä tapahtuvaa, eikä tällöin varsinaista omistusyhteysyrityssuhdetta synny. Lähtökohtana on, että jos kyseessä on omistusyhteysyritys, niin kyseessä on myös osakkuusyritys. Osakkuusyritys on siis yritys, johon kirjanpitovelvollisella on huomattava vaikutusvalta ja jonka päätöksentekoon kirjanpitovelvollinen osallistuu merkittävästi. Kirjanpitovelvollisen on siis todistettava, että kyseessä ei ole laissa tarkoitettu omistusyhteysyritys tai osakkuusyritys.

Vaikka omistusyhteys katsottaisiinkin olevan kyseessä, niin omistusyhteysyrityksen tilinpäätöstietoja ei tarvitse yhdistää osaksi konsernitilinpäätöstä. Yhdistämisvelvollisuus koskee sellaisenaan vain konserniin kuuluvia yrityksiä, eli sellaisia, joissa kirjanpitovelvollisella on määräysvalta. Tilinpäätöksen tulee kuitenkin sisältää tiedot yrityksen ja sen omistusyhteysyrityksen välillä tehdyistä liiketoimista. Nämä perusperiaatteet yleensä riittävät tarjoamaan riittävän yleiskäsityksen omistusyhteysyrityksen määritelmästä ja sitä koskevien määräysten soveltamisedellytyksistä. Lisää tai tarkempia tietoja voi kysyä soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]