Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja suunnitelman mukaiset poistot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.

Pääsääntö

Kirjanpitolain pääsääntönä on suunnitelman mukaiset poistot. Kirjanpitolain mukaan aineelliseen omaisuuteen kuuluva hyödyke, jonka arvioidaan tuottavan tuloa useana tilikautena, hankintameno poistetaan merkitsemällä se suunnitelman mukaan kuluksi kullekin tilikaudelle hyödykkeen vaikutusaikana (poisto).

Poistosuunnitelma

Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan vuosittain kirjanpidossa tehtäviä poistoja. Hankittaessa yritykselle jokin omaisuuserä, joka tulee tuottamaan tuloa usean tilikauden aikana, tulee arvioida se aika, jonka ajan tämä kyseinen omaisuuserä kykenee tuottamaan tuloa yritykselle. Tämän ajan mukaan suunnitellaan omaisuuserän poistoaikataulu. Tämän suunnitelman mukaan tehtyjä poistoja kutsutaan suunnitelman mukaisiksi poistoiksi.

Kun laaditaan poistosuunnitelma on ratkaistava muun muassa poistoaika ja poistomenetelmä. Taloudellinen pitoaika ei ole sama asia kuin esineen käyttöaika. Esimerkiksi tietokonetta voidaan usein käyttää todella pitkään, eli sen todellinen käyttöaika on pitkä. Toisaalta, ohjelmistojen kehittyessä ja uusien, tehokkaampien laitteiden tullessa markkinoille, syrjäytyvät usein nämä vanhat, periaatteessa vielä käyttöön kelvolliset, laitteet.

Poistosuunnitelma voidaan laatia erikseen kullekin koneelle. Poistosuunnitelmassa voidaan kuitenkin käsitellä monta pientä hankintaa yhdessä ryhmässä. Näin ollen ei omaa poistosuunnitelmaa laadita suhteellisen pienille hankinnoille. Rakennuksille laaditaan kuitenkin aina oma poistosuunnitelma.

Tasapoisto

Poistot voidaan tehdä joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina. Tasapoistossa poiston määrä on vakio, esimerkiksi 10 prosenttia vuodessa koneen tai hyödykkeen hankintamenosta, jos omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta. Tasapoisto valitaan, jos katsotaan että omaisuuden vaikutus yritykseen on yhtä suuri jokaisena poistoajan vuotena.

Tasapoisto lasketaan jakamalla hankintameno niillä vuosilla, jolloin sen arvioidaan vaikuttavan yrityksen tulonhankkimiseen. Näin ollen, jos esimerkiksi on odotettavissa, että hankittua konetta voidaan käyttää neljä vuotta yrityksen toiminnassa, jaetaan koneen hankintameno neljällä. Tällöin kirjataan kunakin neljänä vuotena kuluksi yksi neljäsosa, eli 25 prosenttia alkuperäisestä hankintamenosta.

Esimerkiksi jos kaluston hankintameno oli 1000 euroa ja ajatellaan että tätä kalustoa voidaan käyttää neljän vuoden ajan yrityksen toiminnassa. Tällöin voidaan joka vuosi poistaa 25 prosenttia koneen alkuperäisestä hankintamenosta – eli 1000 eurosta. Näin ollen vuotuinen poisto on 250 euroa.

Menojäännöspoisto

Menojäännöspoistot ovat tavallisia pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Menojäännöspoistossa vuosittain poistetaan jokin ennalta sovittu prosenttiosuus koneen tai kaluston hankintamenosta, esimerkiksi 25 prosenttia vuodessa. Tällä poistomenetelmällä poistot ovat aluksi suuria, mutta pienenevät koko ajan jäljellä olevan poistamattoman hankintamenon pienentyessä. Menojäännöspoistoissa hankintameno ei koskaan mene nollaan, vaan se on alaskirjattava silloin, kun omaisuudella ei enää ole tulontuottamiskykyä.

Menojäännöspoisto valitaan, jos hankitun kaluston vaikutus yrityksen tulonmuodostusprosessiin on merkittävämpi käyttövuosien alussa kuin käytön lopussa. Poistoprosentti pysyy siis samana kunakin vuonna, mutta koska prosentti lasketaan siitä arvosta josta on jo vähennetty edellisten vuosien poistot, pienenee poiston euromäärä.

Poistosuunnitelma voidaan siis laatia joko tasapoistoina tai menojäännöspoistoina. Poistosuunnitelma voidaan lisäksi laatia näiden poistomenetelmien yhdistelmänä.

Poistojen merkitys verotuksessa

Poistot saadaan vähentää verotuksessa. Verottaja hyväksyy kuitenkin pääsääntöisesti vain poistot, jotka ovat korkeintaan 25 prosenttia siitä arvosta mitä on jäljellä kaluston alkuperäishankintamenosta aikaisempien vuosien poistojen jälkeen (menojäännös). Tämä voi siis aiheuttaa ongelmia jos poistosuunnitelma laaditaan tasapoistoin.

Esimerkki

Yritys ostaa koneen joka maksaa 50 000 euroa. Poistosuunnitelma laaditaan viideksi vuodeksi. Tällöin poistetaan joka vuosi 10 000 euroa. Poistoja kohdellaan kaksi ensimmäistä vuotta verotuksessa ja kirjanpidossa samalla tavalla. Tämän jälkeen verottaja ei kuitenkaan hyväksy kirjanpidon poistoa kokonaisuudessaan, sillä se on yli 25 % verottajan menojäännöksestä. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Poistosuunnitelma voidaan laatia tasapoistoina, menojäännöspoistoina tai näiden poistomenetelmien yhdistelmänä. 

Varoitukset

- Poistoilla on merkitystä verotuksessa. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]