Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolain rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen. Rikkomuksen luonteesta ja asteesta riippuen kyseeseen voivat tulla kirjanpitorikkomus, kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos tai tuottamuksellinen kirjanpitorikos.

Kirjanpitorikkomus

Kirjanpitovelvollinen voidaan tuomita sakkoon kirjanpitorikkomuksesta, jos hän tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

  • laiminlyö kirjanpitomerkintöjen tekemisen niille asetetussa määräajassa
  • laiminlyö velvollisuutensa liittää tositteeseen työntekijälle rahana maksetun, työntekijän allekirjoittaman palkkakuitin
  • laiminlyö velvollisuutensa säilyttää kirjanpitoaineistoa tai
  • laiminlyö tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnin patentti- ja rekisterihallitukselle.

Sakkoa ei kuitenkaan määrätä, jos kirjanpitorikkomus on vähäinen.

Kirjanpitorikos ja törkeä kirjanpitorikos

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, tai muu kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä määräysvaltaa käyttävä, tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu,

  • laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimisen vastoin kirjanpitolain säännöksiä
  • merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja menettelemällä tällä tavalla vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan antamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Kyseessä on törkeä kirjanpitorikos silloin, kun liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen tekeminen laiminlyödään kokonaan tai ainakin olennaisilta osin, väärien ja harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattava, ne koskevat suuria summia tai perustuvat vääriin tosiseikkoihin tai kun kirjanpitoa hävitetään, kätketään tai sitä vahingoitetaan kokonaan tai olennaisilta osin. Jos kirjanpitorikos on myös kokonaisuudessaan törkeä, rikoksentekijä tuomitaan törkeästä kirjanpitorikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos

Tekijältä edellytetään tahallisuutta, jotta häntä voidaan syyttää kirjanpitorikoksesta tai törkeästä kirjanpitorikoksesta. Jos kyseessä ei ole tahallisuus, teko voi kuitenkin tulla rangaistavaksi tuottamuksellisena kirjanpitorikoksena.

Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, tai muu kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä määräysvaltaa käyttävä, tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen taikka tilinpäätöksen tekemisen tai hävittää, hukkaa tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa, on tuomittava tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta, jos nämä toimet olennaisesti vaikuttavat oikean ja riittävän kuvan antamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesti tuloksesta tai asemasta. Tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tahallisuuden arvioiminen kirjanpitorikoksessa voi monessa tilanteessa olla tulkinnanvaraista. Lisätietoa kirjanpitolain säännösten rikkomisesta ja niiden aiheuttamista seurauksista saat soittamalla lakipuhelimeen tai jättämällä lakimiehelle viestin verkkosivujen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]