Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpidon noudattamisen valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan lain noudattamista valvoo Kauppa- ja teollisuusministeriö, jollei toisin säädetä. Ministeriöllä on oikeus saada kirjanpitovelvolliselta valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Poliisi on niin ikään velvollinen antamaan ministeriölle virka-apua lain noudattamisen valvonnassa. Kirjanpitovelvollisuuteen on vahvasti kytköksissä myös velvollisuus ilmoittaa eräitä kirjanpitoasiakirjoja, kuten tilinpäätöstietoja kaupparekisteriin. Tämän ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Seurauksia eri kirjanpitoon liittyvien osa-alueiden laiminlyönneistä on myös eriasteisia. Mikäli ilmoittamis- tai rekisteröimisvelvollisuus laiminlyödään, voi patentti- ja rekisterihallitus sakon uhalla velvoittaa sen, jonka on allekirjoitettava tilinpäätös, toimittamaan tilinpäätöksen sille määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla uhkasakko on asetettu, ei saa hakea muutosta. Kirjanpitolaissa säädetään lisäksi tarkemmin Finanssivalvonnan harjoittamasta kirjanpidon noudattamisen valvonnasta. Finanssivalvonnan kohderyhmää ovat lähinnä vakuutusyhtiöt, sekä erilaiset rahoituslaitokset ja luottolaitokset ja rahastot. Toisaalta myös sellaiset yritykset, jotka noudattavat kansainvälisiä kirjanpitostandardeja kuuluvat finanssivalvonnan kohderyhmään.

Kirjanpitolautakunta, joka toimii Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä, voi sen sijaan antaa viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, kuntien järjestön taikka kirjanpitovelvollisen hakemuksesta ohjeita ja lausuntoja kirjanpitoa koskevan lainsäädännön soveltamisesta. Kirjanpitolautakunta voi niin ikään erityisistä syistä myöntää tietyissä yksittäistapauksissa määräajaksi poikkeuksia tietyistä laissa määritellyistä vaatimuksista. Kirjanpitolautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kirjanpitolautakunnan jäsen sekä muu lain valvontatehtävää suorittava henkilö saa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä antaa esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle kirjanpitoa koskevaa, lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatua tietoa tietyn kirjanpitovelvollisen taikka jonkun muun liike- tai ammattisalaisuudesta, taloudellisesta asemasta taikka henkilökohtaisista oloista, tilanteessa jossa tämä on tarpeen rikoksen selvittämiseksi.

Kirjanpitolainsäädännön noudattamisen valvonta on siis pitkälti kauppa- ja teollisuusministeriön harteilla, varsinkin sellaisten kirjanpitovelvollisten osalta, jotka eivät kuulu finanssivalvonnan kohderyhmään. Useimmiten kirjanpidolliset väärinkäytökset tulevat havaituksi kuitenkin verotusmenettelyn yhteydessä. Syväluotaavin, muun muassa kirjanpitoon kohdistuva tarkastusmenettely onkin verohallinnon toteuttama verotarkastus. Kirjanpitoa siis valvontaan monen eri toimielimen puolesta, mikä tekeekin kirjanpidon laiminlyönnin yritykselle hyvin haitalliseksi. Kirjanpitoa koskevaan sääntelyyn ja siitä yritykselle johtuviin velvoitteisiin onkin syytä perehtyä huolellisesti jo ennen yritystoiminnan aloittamista. Apua juridisiin kysymyksiin tarjoaa esimerkiksi lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]