Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolain yleiset periaatteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolakiin sisältyy useita niin sanottuja tilinpäätösperiaatteita, jotka ohjaavat kirjanpitovelvollista tilinpäätöksen laatimisessa. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tilikauden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Oikean ja riittävän kuvan antamisessa tulee ottaa huomioon olennaisuusperiaate ja kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus. Tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitettävää seikkaa voidaan pitää olennaisena, jos sen poisjättäminen tai ilmoittaminen väärin voi johtaa siihen, että tilinpäätös tai toimintakertomus eivät anna oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnasta. Jos jokin tilinpäätöstä tai toimintakertomusta koskeva tieto ei ole olennainen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi, se voidaan jättää antamatta. Olennaisuutta koskeva periaate ei kuitenkaan vapauta kirjanpitovelvollista merkitsemästä liiketapahtumia kirjanpitoon.

Olennaisuusperiaatteen lisäksi on myös muita yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Kirjanpitovelvollisen toiminnan oletetaan jatkuvan tilikaudesta toiseen. Tämä periaate otetaan huomioon muun muassa tase-erien arvostuksessa. Monilla tase-erillä on arvoa vain silloin, kun liiketoiminta jatkuu.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tulee olla johdonmukaisia tilikaudesta toiseen. Käytössä olevista kirjaamisperiaatteista voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

Tilinpäätöksen laatimisessa huomiota tulee kiinnittää liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön, eikä vain niiden oikeudelliseen muotoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tilanteessa jossa jonkun järjestelyn sisältö ja oikeudellinen muoto eivät vastaa toisiaan, on järjestelyä käsiteltävä tilinpäätöksessä sen tosiasiallisen sisällön perusteella.

Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa saa ottaa huomioon vain tilikauden aikana toteutuneet voitot. Tilinpäätöksessä tulee esittää myös kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista, sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Tilinpäätöksessä saatavat tulee varovaisuusperiaatteen mukaan arvostaa alhaisimpaan arvoonsa ja velat vastaavasti enimmän arvon mukaan.

Tilinavauksen tulee perustua edellisen tilikauden päättyneeseen taseeseen. Muutokset laatimisperiaatteissa edellyttävät taseen oikaisua.

Kirjaukset tulee tehdä suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut kirjataan tälle tilikaudelle riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä.

Jokainen hyödyke ja muu tase-erä on arvostettava erikseen. Jonkin erän arvonnousua ei saa kuitata toisen erän arvonlaskulla.

Viimeinen tilinpäätösperiaate on niin sanottu netottamiskielto. Se tarkoittaa sitä, että taseen vastaaviin ja vastattaviin kuuluvat erät ja tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin kuuluvat erät tulee esittää täysimääräisenä niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdisteleminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]