Minilex - Lakipuhelin

Liiketapahtumien kirjaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava on lähtökohtaisesti toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidolla tarkoitetaan kaikkien liiketapahtumien ylöskirjaamista, noudattaen lainsäädännössä sekä esimerkiksi kirjanpitolautakunnan ohjeissa määriteltyä menettelyä. Kirjanpitovelvollisen tulee merkitä kirjanpitoonsa liiketapahtumina toimintansa menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumat merkitään asian mukaan eri kirjanpitotileille. Erilaisia kirjanpitotilejä ovat esimerkiksi myynnit, varasto ja ostovelat. 

Tilikauden tapahtumat kirjataan kirjanpitoon tositteiden perusteella.

Sisällön pysyttävä samana

Jokainen tili tulee pitää jatkuvasti sisällöltään samana. Tällä tarkoitetaan tietynlaista systemaattisuutta kirjanpidossa. Eli esimerkiksi, mikäli kirjanpitovelvollinen on päättänyt tilikauden alussa kirjata ostamansa toimistotarvikkeet omaan tiliinsä nimeltä "toimistotarvikkeet" ei olisi johdonmukaista kirjata loppuvuoden toimistotarvikehankintoja tilille nimeltä "liiketoiminnan muut kulut". Toimimalla johdonmukaisesti samantapaisesta perusteesta johtuvien suoritteiden seuraaminen käy parhaiten päinsä. Tilin sisältöä voidaan muuttaa, mikäli tämä on välttämätöntä toiminnan kehityksen, tililuettelon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi.

Tililuettelo

Kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty tililuettelo. Tililuettelosta on käytävä ilmi liiketapahtumien kirjaamisessa käytettävien tilien sisältö.

Lähtökohtaisesti menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen. Tästä suoriteperusteisesta kirjanpidosta käy suoraan ilmi kirjanpitovelvollisen tosiasiallisen toiminnan ajoittuminen. Pääsääntöisesti sovellettavan suoriteperusteen sijaan meno ja tulo on mahdollista kirjata myös maksuun perustuen (ns. maksuperuste). Mikäli menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää. Tämä johtuu siitä, että maksuperusteella kirjatessa ei merkitä mihinkään esimerkiksi tilannetta, jossa yritys myy tuotteen laskulla - ennen kuin laskun mukaiset varat siirtyvät yrityksen tilille. Koko myyntiä ei siis ole maksuperusteisen kirjanpidon mukaan tapahtunut, jos laskua ei makseta, tai ainakaan ennen kuin se maksetaan.

Kirjausketju

Yrityksen liiketapahtumat tulee merkitä kirjanpitoon siten, että kirjausten yhteys tositteesta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen on todettavissa ongelmitta kumpaankin suuntaan. Tätä kutsutaan kirjausketjuksi.

Pääkirja ja päiväkirja

Liiketapahtumat tulee kirjata sekä aikajärjestyksessä, että asiajärjestyksessä. Kirjaukset ovat aikajärjestyksessä järjestetty kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään. Tämä järjestys on nimeltään päiväkirja. Pääkirja on taas nimitys asiajärjestykselle, jossa seurattavana on jokaisen tilin kirjaukset tilikauden aikana; esimerkiksi mitä on suoritettu Kassatilille tilikauden aikana, tai mitä myyntituloja on tullut Myyntitulotilille tilikauden aikana. Pääkirjaa ja päiväkirjaa saadaan säilyttää sähköisessä muodossa.

Edellisen estämättä kirjaukset on mahdollista tehdä pääkirjanpitoon yhdistelminä, tarkemmin määritellyllä tavalla. Käteisellä rahalla suoritetut maksut tulee kirjata liiketapahtumina aikajärjestykseen päiväkohtaisesti viipymättä. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti taikka muulla vastaavalla jaksotuksella neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä.

Jos yrityksellä ei ole käteisrahatapahtumia eikä sen tarvitse tehdä viranomaisilmoituksia tilikauden aikana

Jos kirjanpitovelvollisella ei ole esimerkiksi alv-toimintaa, eli kirjanpitovelvollisen ei tarvitse tehdä mitään viranomaisilmoituksia tilikauden aikana, ja jos sillä ei ole käteisrahatapahtumia, voi kirjanpitovelvollinen tehdä kirjanpidon tilikaudelta yhdellä kerralla. Kirjanpito ja tilinpäätös on näissä tapauksissa tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi pienten yhdistysten kohdalla.

Liiketapahtumien kirjaamatta jättäminen on kirjanpitorikos

Koska kirjanpitovelvollisuus pitää sisällään liiketapahtumien kirjaamisen, on kirjaamisen laiminlyönti kirjanpitorikos. Helsingin Hovioikeuden tapauksessa 2016:7 (HelHO2016:7) X Oy:n kirjanpitäjä A tuomittiin törkeään kirjanpitorikokseen.

Tapauksessa oli vastaajana A, jolle yhtiö X Oy:n kirjanpito oli uskottu. A ei ollut numeroinut tositteita, kirjannut yhtiön liiketapahtumia kirjanpitolain mukaisesti tai tehnyt yhtiön tilinpäätöksiä. Tämä laiminlyönti oli jatkunut viiden vuoden ajan. Laiminlyönti päättyi, kun yhtiö asetettiin konkurssiin.

Koska A oli muun muassa laiminlyönyt liiketapahtumien kirjaamisen kokonaan tai olennaisilta osiltaan usean vuoden ajan, A:n menettely oli olennaisesti vaikeuttanut oikean ja riittävän kuvan saamiseen yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Muun muassa tämän takia kirjanpitorikosta oli pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Kirjanpidon tarkoituksenmukainen järjestäminen ja sen periaatteiden ymmärtäminen ei ole aina yksinkertaista. Tästä johtuen useat elinkeinonharjoittajat teettävät kirjanpitonsa ammattilaisella. Ei ole kuitenkaan mahdotonta huolehtia kirjanpidostaan itse. Tällöin kuitenkin alkuun pääseminen voi edellyttää joko kirjanpidon tai juridiikan asiantuntijan konsultointia. Lakipuhelin vastaa mielellään lisätiedusteluihin aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]