Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastuksen tehtävänä on tilinpäätösinformaation oikeellisuuden varmistaminen. Tilintarkastaja laatii tilintarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja.

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja suoritettava tilintarkastus tilintarkastuslain säännösten mukaan. Tilintarkastaja saadaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa päätyneellä sekä sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • Liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai
 • Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta sekä yhteisössä, jolla on huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Tilintarkastuksen kohteena on yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto.

Mihin tilintarkastuksessa kiinnitetään huomiota

Kirjanpidon tarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, onko kirjanpitoa pidetty kirjanpitolain säännösten mukaisesti ja antaako kirjanpito oikeaa tietoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilinpäätöksen tarkastuksessa selvitetään, antaako tilinpäätös oikean kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätöksen tarkastuksessa tarkastetaan tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä toimintakertomus ja rahoituslaskelma, jos niiden tekemistä on edellytetty. Hallinnon tarkastuksessa selvitetään, onko yhtiön johto toiminut huolellisesti lain edellyttämällä tavalla eikä syyllistynyt tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka voivat johtaa vahingonkorvauksen yhtiötä tai säätiötä kohtaan. Hallinnon tarkastuksessa selvitetään myös, ettei johto ole rikkonut yhtiötä tai säätiötä koskevaa lakia, yhtiöjärjestystä tai yhtiösopimusta.

Tarkastaessaan tilinpäätöstä, on tilintarkastajan noudatettava muun muassa tilintarkastuslakia sekä hyvää tilintarkastustapaa.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuksen suorittamisen jälkeen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa kerrotaan tehdystä tarkastuksesta ja sen pohjalta tehdyistä havainnoista. Tilintarkastuskertomus sisältää lausunnon siitä:

 • antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
 • täyttääkö tilinpäätös sille laissa säädetyt vaatimukset
 • onko toimintakertomus laadittu säännösten mukaisesti ja
 • ovatko toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastajan on myös kerrottava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhtiön johtoon kuuluva henkilö on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan tai jos johtoon kuuluva henkilö on rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia, yhtiösopimusta tai yhtiöjärjestystä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilintarkastus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilintarkastuksesta säädetään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sekä tilintarkastuslaissa. Tilintarkastuksesta ja useamman tilintarkastajan valinnasta voidaan määrätä yhtiösopimuksessa. Yhtiösopimuksessa voidaan myös määrätä tilintarkastajan toimikaudesta, muuten tilintarkastaja on valittava erikseen jokaista tilikautta varten. Tilintarkastuskertomus on annettava yhtiölle viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tilintarkastusvelvollisuus on sidottu yhtiön toiminnan laajuuteen. Jos yksi yllä mainituista edellytyksistä täyttyy (taseen loppusumma yli 100 000 euroa, liikevaihto yli 200 000 euroa tai keskimääräin kolme henkilöä palveluksessa), ei tilintarkastajaa tarvitse valita. Lisäksi, jos yritys on juuri aloittamassa toimintaansa, eikä tilikausia vielä ole, eikä ole ilmeistä, että edellytykset tilintarkastajan valitsematta jättämiseen puuttuvat, ei yrityksessä tarvitse valita tilintarkastajaa.

Osakeyhtiön tilintarkastus

Osakeyhtiön on aina kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain mukaan. Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään tilintarkastuslaissa sekä osakeyhtiölaissa. Tilintarkastuksen avulla varmistetaan tietoa muun muassa yhtiön taloudellisesta asemasta. Lisäksi osakkeenomistajat saavat tilintarkastuksen avulla tarkastettua, jos yhtiö on toiminut osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus on sidottu samoihin edellytyksiin kuin avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön. Tämä on muutos aiempaan, sillä nykyään kaikilla osakeyhtiöillä ei siis välttämättä ole tilintarkastusvelvollisuutta.

Sellaisessa yhtiössä jolla ei lain mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, on vähemmistöllä kuitenkin oikeus vaatia tilintarkastajan valintaa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on tällöin valittava tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus yhteisön tai säätiön hallitukselle tai muulle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Jos sinulle jäi kysyttävää tilintarkastuksesta, ota rohkeasti yhteyttä Minilexiin ja saat vastauksen tilintarkastusta koskeviin kysymyksiin.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Tilintarkastaja saadaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa päätyneellä sekä sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • Liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai
 • Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]