Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja tililuettelo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön. Tämä luettelo on tililuettelo.

Kirjanpidossa liiketapahtumat merkitään, eli kirjataan, luonteensa mukaan eri kirjanpitotileille. Se mille tileille joku liiketapahtuma on kirjattu, on tahdonilmaisu siitä, miten liiketapahtuman luonne tulisi ymmärtää. Tililuettelo on siis luettelo kirjanpidossa käytetyistä tileistä.

Vaatimuksena selkeä ja riittävästi eritelty tililuettelo

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kirjanpitolain mukaan jokaiselta tilikaudelta selkeää ja riittävästi eriteltyä tililuetteloa. Koska yrityksen tilinpäätösten on oltava toistensa kanssa vertailukelpoisia, edellytetään kirjanpitolaissa, että jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilien sisältöä saadaan muuttaa kesken tilikauden, ainoastaan jos siihen on erityiset syyt. Nämä erityiset syyt voivat olla esimerkiksi toiminnan kehityksestä tai tililuettelon muutoksesta johtuvia. Lähtökohtana on, että nämä muutokset saavat ainoastaan tapahtua tilikauden vaihtuessa. Kesken tilikauden saadaan kuitenkin ottaa käyttöön uusia tilejä. Tämä edellyttää kuitenkin, että kirjaukset jotka näille uusille tileille tehdään tulee oikaista alkuvuoden tapahtumien osalta.

Tarkkuuden vaatimus

Velvollisuus pitää tililuetteloa edistää kirjanpidon tarkastettavuutta. Tililuettelolta voidaan edellyttää ainakin sellaista tarkkuutta, että luettelon mukaisten tilien avulla saadaan laskettua tuloslaskelma, tase ja liitetiedostojen erät. Tuloslaskelma- ja tasekaavat määräävätkin usein tililuettelon järjestyksen, sillä järjestys on tällöin helpompi muistaa.

Tililuettelon tarkkuus ja yksityiskohtaisuus määräytyvät kuitenkin lopullisesti yrityksen liiketoiminnan luonteen ja sen kirjanpidolle asetettavien tehtävien mukaan. Kirjanpitoon on voitu järjestää tilejä esimerkiksi jonkin liiketoiminnan osan kannattavuuden seuraamiseksi. Useissa tapauksissa myös esimerkiksi veroilmoituksen täyttämiseen tai viranomaisilmoitusten tekemiseen tarvitaan tietoja, joita on selvintä seurata omalla tilillään kirjanpidossa. Tämä voi olla tarpeen liiketapahtumien yhteyden ja aukottomuuden selventämiseksi.

Kirjanpitolaki ei edellytä, että tililuetteloon lisätään tilien selitykset tai kirjausohjeet. Vapaaehtoiset selitykset voivatkin vain täydentää tililuetteloa, mutta eivät koskaan voi korvata sitä.

Kirjanpitolain mukainen tililuettelon selkeys edellyttää kuitenkin sitä, että eri tilien nimet ovat sellaisia, että niistä voi helposti jo itsessään päätellä, mitä liiketapahtumia kullekin tilille merkitään.

Velvoittaako kirjanpitolain tililuetteloa koskeva säännös tilikohtaisten kirjaus- tai selitysohjeiden laatimiseen?

Tililuetteloon ei kirjanpitolain mukaan tarvitse oheistaa tilien selityksiä ja kirjausohjeita. Hyvä kirjanpitotapa vaikuttaa kuitenkin myös tililuettelon sisältöön, vaikkei jostain asiasta olisi laissa suoraa mainintaa. Ei ole pakollista liittää tililuetteloon tilien käyttötarkoitusta ja sisältöä selventäviä selityksiä tai ohjeita, mutta tämän tekeminen on hyvän kirjanpitotavan mukaista. Nämä selitykset eivät korvaa tililuettelon tietoja, mutta selitysten voidaan kuitenkin katsoa täydentävän tililuetteloa.

Kirjanpitolautakunta on lausunnossaan 1672 katsonut että hyvä kirjanpitotapa edellyttää tililuettelolta ainakin sellaista tarkkuutta, että pääkirjatilien saldot voidaan tilinpäätöstä laadittaessa siirtää sellaisinaan tuloslaskelmaan oikeaan tuotto- tai kuluryhmään ja taseeseen oikeaan vastaavien tai vastattavien erään. Kirjanpitolautakunta korostaa kuitenkin samassa lausunnossa, että liiketoiminnan luonne ja kirjanpidolle asetettavat hyväksikäyttötehtävät määräävät viime kädessä tililuettelon laajuuden ja yksityiskohtaisuuden. Nämä hyväksikäyttötehtävät voivat liittyä esimerkiksi ulkoisten sidosryhmien tarkoituksiin.

Mikäli tililuettelo ja sen vaatimukset herättävät enemmän kysymyksiä, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]