Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja muistiotosite

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska kaikkien liiketapahtumien kirjausten on perustuttava kirjanpitolain mukaan kirjanpidossa tositteeseen, kirjanpitovelvollisen on itse laadittava ja varmennettava tosite, jollei sitä saada ulkopuoliselta taholta. Muistiotosite on kirjanpitovelvollisen itsensä tekemä tosite, joka koskee jotain muuta kirjanpidon tapahtumaa kuin maksua. Muistiotosite voi siis käytännössä koskea kirjanpidossa tehtävää maksun jaksotusta, oikaisua, siirtoa tai tiliöinnin korjausta. Muistiotositteen tarkoituksena on selventää ja täydentää kirjanpitoa niin, että liiketapahtumat ovat aukottomasti ja selkeästi todennettavissa myös jälkikäteen.

Muistiotositteesta tulee selvästi käydä ilmi sen laatija, eli se tulee varmentaa. Siitä tulee myös käydä ilmi, miten ja millä oletuksilla luvut on laskettu. Siinä tapauksessa että muistiotosite koskee olennaista tai poikkeuksellista tapahtumaa kirjanpidossa, tositteeseen tulisi merkitä myös kuka sen on hyväksynyt.

Muistiotositteen on oltava olemassa jo kirjausta tehtäessä ja sen tulee todentaa liiketapahtuma. Muistiotositteen laatimista jälkikäteen ei siis voida pitää kirjanpitolain mukaisena menettelynä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa