Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolain mukainen osakkuusyritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkuusyritys on sellainen omistusyhteysyritys, jossa kirjanpitovelvollisella on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka tästä huolimatta ei kuulu kirjanpitovelvollisen konserniin. Kirjanpitolain määritelmän nojalla osakkuusyrityksestä kirjanpitovelvollisella on 20-50 prosentin omistusosuus, eli mikäli kirjanpitovelvollisella on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä pidetään omistusyhteysyritystä osakkuusyrityksenä, ellei kirjanpitovelvollinen muuta näytä. Laskettaessa osakkuusyrityksen omistukseen oikeuttavaa äänimäärää, ei oteta huomioon osakkuusyrityksen tai sen tytäryhtiöiden omistamia osakkeita.

Koska kirjanpitovelvollisen omistus osakkuusyrityksessä ei synnytä konsernisuhdetta, eivät kirjanpitolain säännökset konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta tule sovellettavaksi. Laissa säädetään kuitenkin erikseen velvollisuudesta yhdistellä konsernitilinpäätökseen konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Konsernitilinpäätöksen liitteisiin onkin otettava myös kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan eräitä tietoja myös osakkuusyrityksistä. Näitä tietoja ovat osakkuusyrityksen nimi, kotipaikka, omistusosuus, viimeisen tilinpäätöksen mukainen oma pääoma ja tilikauden voitto tai tappio. On huomattava lisäksi, että mikäli oikeiden ja riittävien tietojen vaatimus, joka on kirjanpidollinen yleisperiaate, sitä vaatii, tulee kirjanpitovelvollisen tulee antaa tilinpäätöksessään myös muita tietoja osakkuusyrityksistään.

Vaikka osakkuusyritys ei ole tytäryhtiö, niin lähtökohtaisesti se tulee yhdistää kuitenkin kirjanpitovelvollisen konsernitilinpäätökseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että myös osakkuusyrityksen tulos sekä muut tilinpäätöksen erät ovat mukana kirjanpitovelvollisen oman tilinpäätöksen erissä. Kuten aikaisemmin mainittiin, ei 20-50 % omistusosuus tee välttämättä yrityksestä kirjanpitovelvollisen osakkuusyritystä. Osakkuusyritykseen on kirjanpitovelvollisella nimittäin oltava todellinen vaikutusvalta. Tämä voi puuttua esimerkiksi tilanteessa, jossa kirjanpitovelvollinen omistaa potentiaalisen osakkuusyrityksen osakkeet vain lyhyen aikaa tai kyseisen yrityksen loput osakkeet omistaa esimerkiksi yksi ainoa taho, jolloin kirjanpitovelvolliselle ei jää käytännön vaikutusvaltaa yrityksessä.

Lähtökohtana on siis, että myös osakkuusyritys sisällytetään konsernitaseeseen, mutta vain soveltuvin osin ja vain jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi kirjanpitovelvollisen liiketoiminnasta. Kirjanpitovelvollinen voi siis myös jättää tietoja ilmoittamatta. Näin voi olla usein varsinkin jos kirjanpitovelvollinen ei edes saa riittävästi tilinpäätösmateriaalia osakkuusyrityksestä voidakseen ilmoittaa tiedot omassa konsernitilinpäätöksessään. Joskus tietojen ilmoittamisvelvollisuus voi olla veteen piirretty viiva. Tällöin järkevää on konsultoida aiheesta ammattilaista tai jopa harkita kirjanpitolautakunnalta lausunnon pyytämistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]