Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöserien määritelmät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilinpäätökseen liittyy lukuisia termejä, joiden merkitys on tarpeellista tietoa jokaiselle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa. Ensimmäinen tärkeä käsite on liikevaihto, jolla tarkoitetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituottoa, josta on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Tuloslaskelman lopussa taas saatat törmätä käsitteeseen nimeltä satunnaiset tuotot ja kulut. Niillä tarkoitetaan sellaisia tuottoja ja kuluja, jotka perustuvat kirjanpitovelvollisen tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Tällainen tapahtuma saattaisi olla esimerkiksi valmistevarastojen palaminen tai muu yllättävä tuhoutuminen.

Pysyvillä vastaavilla taas tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Vaihtuvilla vastaavilla tarkoitetaan muita vastaavien eriä kuin pysyvät vastaavat. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan hyödykkeitä, jotka ovat tarkoitettu sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi. Pysyvät vastaavat ja vaihtuvat vastaavat muodostavat yhdessä taseen vasemman puolen eli vastaavat. Vaihto-omaisuuden lisäksi yrityksellä voi olla myös niin kutsuttua rahoitusomaisuutta. Sitä ovat rahat ja saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat. Tämän lisäksi yrityksellä on myös käyttöomaisuutta, joka muodostuu suurelta osin esimerkiksi tuotteiden valmistukseen tarvittavista koneista ja laitteista.

Seuraava olennainen käsite on hankintameno. Hankintamenolla tarkoitetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneita muuttuvia menoja. Mikäli hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen verrattuna hankintamenoon, saadaan myös niiden osuus lukea hankintamenoon. Tietyssä tapauksessa hankintamenoon saadaan lukea pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan valmistusaikaiset korkomenot. Vaihto-omaisuuteen kuuluvien saman lajisten hyödykkeiden hankintameno määritetään lähtökohtaisesti oletuksella, että hyödykkeet on luovutettu siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu, tai että luovutusjärjestys on ollut hankintajärjestykselle päinvastainen. Kirjanpitovelvollinen voi näyttää asiassa toisin. Edellä tarkoitettujen hyödykkeiden hankintamenoksi saadaan merkitä vaihtoehtoisesti myös toteutuneiden hankintamenojen keskiarvo painotettuna vastaavilla hankintamäärillä. Toisaalta vaihto-omaisuuteen kuuluvien varastojen arvo yleensä selvitetään inventaarissa tilikauden lopussa, jolloin katsotaan paljonko varaston arvo on muuttunut aikaisemmasta tilikaudesta. Hankintamenolla ei tällöin ole väliä jos hyödykkeiden todellinen arvo on tätä alhaisempi.

Siirtosaamisilla tarkoitetaan tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritettuja maksuja niistä menoista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla, jollei kyseisiä saamisia ole merkittävä ennakkomaksuihin, sekä sellaisia päättyneellä tai aikaisemmalla tilikaudella suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla toteutuneita tuloja, joista ei ole saatu maksua, jollei niitä ole merkittävä myyntisaamisiin. Myyntisaamisiin lukeutuvat nimenomaan myyntiin kohdistuvat saamiset, kun taas siirtosaamiset voivat olla esimerkiksi etukäteen maksettuja vakuutusmaksuja.

Siirtoveloilla tarkoitetaan vastaavasti tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella saatuja maksuja sellaisista tuloista, jotka toteutuvat suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla tulevina tilikausina, jollei kyseisiä maksuja ole merkittävä ennakkomaksuihin; sekä, sellaisia suoriteperusteisesti tai suoriteperustetta vastaavalla tavalla toteutuneita menoja, joista ei ole suoritettu maksua, jollei kyseisiä ole merkittävä ostovelkoihin; sekä vastaisia menoja ja menetyksiä, jollei niitä ole merkittävä pakollisiin varauksiin siten kuin laissa tarkemmin säädetään taikka vähennettävä asianomaisen omaisuuserän taseeseen merkittävästä arvosta. Pakolliset varaukset ja vastaiset menot ja menetykset tarkoittavat käytännössä sellaisia tulevaisuudessa toteutuvia menoja, joista ei ole odotettavissa enää tuottoa.

Viimeinen tilinpäätösjaottelu, jonka tässä artikkelissa käsittelemme on pitkäaikaiset vs. lyhytaikaiset velat ja saamiset. Pitkäaikaisella saamisella tarkoitetaan sellaista saamista taikka sitä osaa saamisesta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut saamiset ovat lyhytaikaisia. Pitkäaikaisella velalla tarkoitetaan sellaista velkaa taikka sitä osaa velasta, joka erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut velat ovat, kuten arvata saattaa lyhytaikaisia. Mikäli nämä käsitteet tai muut tilinpäätökseen liittyvät juridiset seikat arveluttavat, tarjoaa lakipuhelin yksinkertaista ja helposti saavutettavaa konsultaatiota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa