Minilex - Lakipuhelin

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva laki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimattomasta menettelystä säädetään laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, jonka tarkoituksena on turvata rehellinen kilpailu liiketoiminnassa. Myös kuluttajansuojalakiin sisältyy sopimatonta menettelyä markkinoinnissa koskeva pykälä, jonka mukaan markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista, eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Myös sopimattoman menettelyn käyttö asiakassuhteissa on kuluttajansuojalain mukaan kielletty.

Lain mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla ei voida puuttua elinkeinotoiminnan ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Markkinoinnin tunnistettavuus voidaan käytännössä toteuttaa esimerkiksi ilmoitukseen sisältyvällä "mainos"-sanalla. Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. Markkinoinnissa esitetyt, esimerkiksi hyödykkeiden ominaisuuksia koskevat tosiasiaväitteet on kyettävä näyttämään toteen. Niin sanottu kaupallinen kehuminen, esimerkiksi yksilöllisten mielipiteiden esittäminen, on markkinoinnissa lähtökohtaisesti sallittua. Vertailevassa markkinoinnissa, josta voidaan suoraan tai epäsuoraan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke, ei saa esimerkiksi esittää totuudenvastaisia tietoja, vertailun on tapahduttava samaan tarkoitukseen käytettävien hyödykkeiden osalta ja kilpailijan maineen sopimaton hyväksikäyttö on kiellettyä. 

Markkinoinnin sisällölle asetettuja sääntöjä arvioidaan lähtökohtaisesti sen tavoittaman kohderyhmän mukaan, jolloin esimerkiksi pääosin lapsia tai vanhuksia tavoittavalle markkinoinnille voidaan asettaa ankarampia edellytyksiä kuin suuremmalle yleisölle kohdistetulle markkinoinnille.

Elinkeinonharjoittaja voi sopimattoman menettelyn kieltämiseksi tehdä hakemuksen markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus voi kieltää sopimattoman menettelyn jatkamisen tai uudistamisen, ja kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla. Elinkeinonharjoittaja voidaan myös määrätä ryhtymään oikaisutoimiin, ja sopimattoman menettelyn seurauksena voidaan tietyin edellytyksin määrätä maksettavaksi vahingonkorvausta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa