Minilex - Lakipuhelin

Sopimaton menettely ja hyvä liiketapa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista taikka muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Laissa sopimattomasta menettelyssä elinkeinotoiminnassa ei kuitenkaan ole erikseen määritelty, mitä hyvällä liiketavalla tarkoitetaan. Käsite on kuitenkin merkityksellisessä asemassa arvioitaessa sitä, onko elinkeinoharjoittajan menettely hyvän liiketavan vastaista taikka esimerkiksi onko elinkeinoharjoittajan markkinoinnissa käytetty harhaanjohtavaa vertailevaa markkinointia. Säännöksillä pyritään turvaamaan elinkeinotoiminnan pitämistä rehellisenä.

Lainsäädännöstä ei siten saada vastauksia siihen, onko jotakin toimea tai menettelyä pidettävä hyväksyttävä liiketapana vaiko sopimattomana menettelynä. Tämä määräytyy sekä myös muotoutuu ajan kuluessa yritysten käytännössä sekä myöskin vallitsevan oikeuskäytännön mukaan. Keskuskauppakamarin yhteydessä toimii liiketapalautakunta. Liiketapalautakunta antaa lausuntoja, jotka koskevat elinkeinoharjoittajien välistä liiketapaa. Lautakunta ei kuitenkaan anna osapuolia sitovia ratkaisuja, vaan tämän tekee markkinaoikeus taikka käräjäoikeus. Lautakunta ei voi esimerkiksi kieltää jotakin toimenpidettä. Elinkeinoharjoittajalla on myös etukäteen mahdollisuus pyytää lausuntoa liiketapalautakunnalta.

Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa on myös säännöksiä elinkeinoharjoittajan markkinoinnista. Markkinoinnista tulee käydä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointia ollaan toteuttamassa. Esimerkiksi harhaanjohtava vertaileva markkinointi, josta suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailijan tai sen markkinoiman hyödykkeen voidaan katsoa sopimattomaksi menettelyksi. Hyvän liiketavan vastaisena voidaan pitää myös markkinointia, jossa halvennetaan toisen toiminimeä taikka tavaramerkkiä. Jos markkinoinnissa tarjotaan alennuksia taikka etuja taikka jos markkinointiin liittyy esimerkiksi arvonta taikka etu, niihin osallistumista koskevat ehdot tulee olla selkeitä, helposti saatavilla sekä ymmärrettäviä.

Mikäli artikkelia lukiessa heräsi lisäkysymyksiä laista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja esimerkiksi siitä, katsotaanko jokin tapa hyvän liiketavan vastaiseksi, kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa