Minilex - Lakipuhelin

Rahoituslaskelman sisällyttäminen tilinpäätökseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitovelvollisten yhteisöjen tulee lain mukaan laatia tilikaudeltaan tilinpäätös. Tilinpäätös on laskelma, jonka avulla saadaan tietää yrityksen tulos ja varallisuusasema, sekä sen muodostuminen tilikauden aikana. Tärkeimmät tilinpäätökseen kuuluvat dokumentit ovat tase ja tuloslaskelma. Tuloslaskelma näyttää yrityksen tilikauden tuloksen, eli sen onko toiminta ollut voitollista vai ei. Taseen tehtävä on esittää yrityksellä oleva varallisuus, sekä miten yrityksen toiminta on rahoitettu. Tilinpäätöksestä käy ilmi muun muassa kuinka paljon yrityksellä on omaa ja vierasta pääomaa.

Mikäli tilinpäätöksen laativa yritys on julkinen osakeyhtiö, tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen täytyy pitää sisällään myös rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen tulee sisältää rahoituslaskelma myös silloin, kun kyseessä on yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta, jonka toiminnassa on sekä viimeksi päättyneellä, että sitä edeltäneellä tilikaudella täyttynyt kaksi seuraavasta kolmesta ehdosta: 1) yhteisön liikevaihto on yli 7 300 000 euroa 2) yhteisön taseen loppusumma on yli 3 650 000 euroa 3) yhteisön palveluksessa on keskimäärin yli 50 henkilöä. Rahoituslaskelman tehtävänä on antaa selvitys yrityksen varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohjeen mukaan rahoituslaskelma tulee laatia siten, että se kuvaa sekä liiketoiminnan, investointien että rahoituksen rahavirtoja. Liiketoiminnan rahavirroilla pyritään selvittämään, että miten yritys on onnistunut kattamaan varsinaisen liiketoimintansa kulut turvautumatta ulkopuolisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Se kertoo siis liiketoiminnan kannattavuudesta kyseisen tilikauden aikana.

Investoinneilla tarkoitetaan yrityksen sijoituksia, eli sitä, että yritys sijoittaa varojaan johonkin kohteeseen, jonka tarkoitus on tulevaisuudessa tuottaa uusia varoja yritykselle. Investoinnit ovat siis se, mihin rahat käytetään. Rahoituksella taas tarkoitetaan esimerkiksi investointeihin tarvittavaa rahoituksen lähdettä. Mistä investointirahat tulevat? Rahoitus jaetaan tilinpäätöksessä omaan ja vieraaseen pääomaan. Rahoituslaskelman olennaista antia onkin selvittää, että mistä lähteistä yritys hankkii rahoituksensa sekä tukea taseen aiheesta antamia tietoja. Tasehan antaa tiedon siitä, miten suuri osa yrityksen varallisuudesta on omaa ja miten suuri osa vierasta pääomaa. Se ei kuitenkaan kerro, mistä lähteestä mikäkin investointi on rahoitettu. Rahoituslaskelmaa voidaan kutsua myös ns. rahavirtalaskelmaksi.

Kyse on kuitenkin vain ohjeesta, joten rahoituslaskelma voidaan haluttaessa laatia myös muulla tavalla kuin rahavirtalaskelmana. Kuitenkin sen on täytettävä lakisääteiset tehtävänsä, eli tarjottava informaatiota liiketoiminnasta, investoinneista ja rahoituksesta. Jos rahoituslaskelman laatiminen aiheuttaa päänvaivaa, niin päivystävä lakipuhelin auttaa mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa