Minilex - Lakipuhelin

Purkukuntoinen kiinteistökauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökauppa voidaan purkaa joko laissa määrättyjen ehtojen perusteella, tai kaupan osapuolien erikseen sopimien ehtojen perusteella, jos nämä ovat lain mukaisia. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa tiettyjen virheiden tai sopimusrikkomuksien johdosta. Myyjällä on puolestaan oikeus purkaa kauppa tiettyjen sopimusrikkomuksien johdosta.

Ostajan oikeus purkaa kauppa

Kiinteistökauppa voidaan purkaa laissa määrättyjen ehtojen perusteella. Tietyissä tapauksissa joko myyjällä tai ostajalla voi olla lain mukaan oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa jos laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe ovat olennaisia, eikä ostajalla ollut tietoa virheestä kauppaa tehdessä. Myös silloin, kun myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, on ostajalla oikeus perua kauppa, vaikka hänen voitaisiin olettaa tienneen virheestä.

Ostajalla on myös silloin oikeus perua kauppa, jos kiinteistölle on aiheutunut olennaista vahinkoa siitä syystä, että myyjä on kaupan tekemisen jälkeen laiminlyönyt kiinteistön asianmukaisen huolenpidon, oikeudettomasti käyttänyt kiinteistöä tai muutoin huolimattomuuttaan vahingoittanut sitä, tai että myyjä on kaupan tekemisen jälkeen oikeudettomasti perustanut kiinteistöä rasittavan panttioikeuden tai erityisen oikeuden.

Myös silloin, jos myyjä ei täytä kiinteistön kauppaan liittyvää rakentamisvelvollisuutta tai muuta suoritusvelvollisuutta, ja jos sopimusrikkomus on olennainen koko kaupan kannalta, on ostajalla oikeus purkaa kiinteistön kauppa.

Lisäksi jollei myyjä luovuta kiinteistön hallintaa tai kiinteistön saantokirjoja ostajalle sovittuna ajankohtana, ja viivästys on olennainen eikä ostaja ota kiinteistöä vastaan, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua.

Ostaja ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa vetoamalla virheeseen tai sopimusrikkomukseen, ellei hän ilmoita virheestä tai sopimusrikkomuksesta ja niihin perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai rikkeen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä tai sopimusrikkomuksesta myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Myyjä on kuitenkin vastuussa myös viiden vuoden jälkeen, jos hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos hän voi palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle. Jos ostajalla on oikeus purkaa kauppa, on tällä lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan.

Myyjän oikeus purkaa kauppa

Myyjällä on puolestaan oikeus purkaa kauppa, jollei ostaja sovittuna aikana maksa kauppahintaa tai sen osaa, suorita muuta sovittua vastiketta, eikä ostaja suorita kauppahintaa kokonaan. Jotta myyjällä olisi tässä tilanteessa oikeus perua kauppa, on viivästyksen oltava olennainen, kauppahinnan maksaminen kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona on mainittava kauppakirjassa, ja ostajan maksuviivästys ei saa johtua lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää.

Vaikkei kauppahinta tai sen osa ole vielä erääntynyt maksettavaksi, on myyjällä oikeus perua kauppa myös siinä tapauksessa, jos kauppakirjan mukaan kauppahinnan maksaminen on kiinteistön omistusoikeuden pysymisen tai siirtymisen ehtona ja jos:

1) ostaja on kaupan tekemisen jälkeen asetettu konkurssiin;

2) ostaja on kaupan tekemisen jälkeen todettu ulosmittauksessa varattomaksi; tai

3) on muutoin ilmeistä, ettei ostaja tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan.

Myyjä ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa, jos maksamatta oleva kauppahinta ei ole määrältään olennainen tai jos siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus kohtuullisessa ajassa maksukehotuksen antamisen jälkeen. Jos kauppa puretaan, myyjällä on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan.

Laissa määrättyjen ehtojen lisäksi kaupan osapuolet voivat kirjallisesti sopia kauppakirjassa, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla perusteella. Sopimus, jolla kiinteistön kauppa puretaan tai kiinteistö palautetaan myyjälle, on tehtävä samalla tavalla kuin kiinteistäkauppa, jotta se olisi sitova.

Jos kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä kiinteistökaupan purkamisesta, voit ottaa yhteyttä lakimieheen esimerkiksi lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]