Minilex - Lakipuhelin

Myyjän viivästys ja seuraamukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän viivästys tarkoittaa sitä, ettei myyjä luovuta tavaraa lainkaan tai luovuttaa sen liian myöhään. Viivästyksen seurauksena ostaja voi vaatia tavaran toimittamista, vaatia hinnanalennusta, purkaa kaupan, pidättyä maksamasta kauppahintaa tai vaatia vahingonkorvausta. Kaupan purku ja vaatimus kaupan täyttämisestä ovat vaihtoehtoisia – tai perättäisiä – keinoja, kun taas vahingonkorvaus ja pidättyminen kauppahinnan maksusta ovat riippumattomia siitä, vaatiiko ostaja kaupan purkamista vai sen täyttämistä.

Ostaja voi myyjän viivästyksen yhteydessä hakea tuomioistuimelta päätöstä, jolla myyjä velvoitetaan uhkasakon uhalla täyttämään sopimus, eli toimittamaan tavara. Jos joku muukin kuin myyjä voi täyttää sopimuksen, ostajalla voi olla mahdollisuus hankkia tai teettää uusi tavara myyjän kustannuksella. Ostajalla voi olla myös oikeus pidättyä kauppahinnan maksusta siihen summaan asti, joka ei ylitä niitä vaatimuksia, joihin hänellä on viivästyksen perusteella oikeus.

Ostaja voi purkaa kaupan vain jos myyjän viivästyksellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti, tai hänen olisi pitänyt käsittää se. Purkaminen voi tulla kysymykseen myös jos ostaja antaa myyjälle kohtuullisen mittaisen lisäajan tavaran toimittamiseksi ja myyjä ei tee sitä lisäajan kuluessa. Ilman lisäajan asettamista kaupan purkaminen myyjän viivästyksen seurauksena voi tulla kysymykseen myös jos myyjä kieltäytyy toimittamasta tavaraa tai jos luovutus sovittuna aikana olisi ollut ostajalle olennaista ja myyjä tiesi sen, tai olennaisuus ilmeni sopimuksen tekoon liittyvistä olosuhteista. Jos kyseessä on erityistavara purku voi viivästyksen seurauksena kuitenkin tulla kysymykseen vain jos kaupan tarkoitus jää sen vuoksi ostajalta olennaisesti saavuttamatta. Viivästyksen syyllä ei ole merkitystä ja jos kauppa puretaan myyjän on palautettava jo maksettu hinta korkoineen ostajalle.

Myyjän viivästyksen vuoksi ostaja voi vaatia myös vahingonkorvausta, jonka maksamisesta myyjä voi vapautua vain jos viivästys on johtunut sellaisesta syystä, joka on myyjästä riippumaton, jota myyjä ei kohtuudella voinut välttää tai voittaa ja jota hänen ei kohtuudella voinut edellyttää ottaneen huomioon kauppaa tehtäessä. Vahingonkorvaus voi tulla kysymykseen vaikka tavara lopulta toimitettaisiinkin tai kauppa purettaisiin.

Jos myyjän viivästys koskee vain osaa toimituksesta edellä mainitut seuraukset koskevat vain viivästynyttä osaa, ellei puuttuvalla osalla ole ostajalle olennaista merkitystä. Tällaisessa tapauksessa ostajalla voi olla oikeus purkaa kauppa kokonaisuudessaan.

Ostajan kannattaa kuitenkin huomioida, että hän voi menettää oikeutensa vaatia kaupan täyttämistä tai purkamista, ellei hän ilmoita vaateistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa. Jos myyjä taas tiedustelee ostajalta haluaako hän että tavara toimitetaan viivästyneenä, on ostajan velvollisuus vastata myyjän tiedusteluun kohtuullisessa ajassa ellei hän halua pysyä kaupassa tai hän menettää oikeutensa vaatia kaupan purkamista.

Erilaisiin myyjän viivästyksen seurauksiin liittyy paljon tarkentavaa sääntelyä ja esimerkiksi vahingonkorvauksena vaadittavat vahingot ovat monimutkainen kokonaisuus. Varmistaakseen oikeuksiensa toteutumisen niin myyjän kuin ostajankin kannattanee varsinkin monimutkaisissa tilanteissa kääntyä lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa