Minilex - Lakipuhelin

Myyjän velvollisuus ja oikeus virheen korjaamiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajakaupassa eli kaupassa jossa ostajana on kuluttaja ja myyjänä elinkeinonharjoittaja noudatetaan kuluttajansuojalain säännöksiä. Kuluttajakaupassa samoin kuin elinkeinonharjoittajien välisessäkin kaupassa myyjällä on sekä oikeus että velvollisuus oikaista kaupan kohteena olevassa tavarassa oleva virhe. Virheen oikaisulla tarkoitetaan käytännössä virheen korjaamista sekä muita toimenpiteitä, joilla virhe voidaan poistaa.

Kuluttajakaupassa ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa tuotteessa olevan virheen tai toimittaa sen tilalle virheettömän tavaran. Tämä oikeus kuluttajalla on, mikäli hän on reklamoinut virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomattuaan tai kohtuullisessa ajassa siitä, kun hänen olisi pitänyt virhe havaita. Virheilmoituksen voi kuitenkin kuluttajakaupassa tehdä aina 2 kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Myyjän on suoritettava virheen oikaisu  kohtuullisessa ajassa eikä ostajalle saa aiheutua siitä kustannuksia tai olennaista haittaan.

Tietyssä tilanteessa myyjä voi kuitenkin myös välttää vastuun virheen oikaisemisesta. Tällöin edellytetään, ettei myyjä voi oikaista virhettä sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi voittaa tai, että virheen oikaisemisesta aiheutuisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia. Tällaisena esteenä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tuotteen, jossa virhe on ilmennyt valmistus on kokonaan lopetettu. Kun kustannusten kohtuuttomuutta arvioidaan, tulee huomioon ottaa virheen merkitys sekä tavaran arvo silloin, jos se olisi sopimuksen mukainen. Lisäksi tulee huomioita, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Myyjällä on kuluttajansuojalain mukaan myös oikeus oikaista kaupan kohteena olevassa tavarassa oleva virhe, vaikka ostaja ei vaatisi vireen korjaamista tai virheetöntä tavaraa. Tällainen oikeus myyjällä on, jos hän ostajan ilmoitettua virheestä viipymättä tarjoutuu oikaisemaan virheen. Virheen oikaiseminen saattaa olla myyjälle edullisempaa kuin kauppahinnan alentaminen, uuden tavaran toimittaminen tai mahdollinen kaupan purkaminen. Ostajalla on kuitenkin tällöin oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta, mikäli siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta. Lisäksi ostajalla on oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, ettei virheen oikaiseminen todennäköisesti onnistu.

Lisäksi kuluttajakaupan osalta on säädetty, ettei myyjä voi vedota oikeuteensa oikaista virhettä, mikäli ostaja on korjannut virheen. Tällöin edellytetään kuitenkin, ettei ostajalta voitu olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella edellyttää sitä, että hän olisi jäänyt odottamaan virheen oikaisua myyjän puolelta. Tällainen tilanne voi olla käsillä silloin, kun virhe on tarvetta korjata kiireellisesti.

On hyvä muistaa, ettei ostajalla ole oikeutta vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kauppaa, jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen on mahdollista, ja virheen oikaiseminen tai vastaavan tavaran toimittaminen on mahdollista toteuttaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä myyjälle. Myyjän velvollisuuteen suorittaa vahingonkorvausta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tämä ei kuitenkaan vaikuta.

Lisätietoa kuluttajan oikeuksista ja myyjän velvollisuuksista löydät Minilexin muista artikkeleista. Yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä on syytä kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa