Minilex - Lakipuhelin

Myyjän velvollisuus hinnanalennuksen antamiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavaran kaupassa laki suojaa useimmiten heikompaa osapuolta eli ostajaa. Tavaran virhetilanteessa ostajan hyväksi on neljä vaihtoehtoa, jotka myyjän tulee toteuttaa. Nämä vaihtoehdot ovat virheen korjaaminen, uusi toimitus, hinnanalennuksen antaminen tai kaupan purku. Virhetilanteessa tarkoituksenmukaisimpina toimenpiteinä sekä myyjän että ostajan näkökulmasta on joko virheen korjaaminen tai tavaran uusi toimitus. Jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus eivät kuitenkaan tule kysymykseen tai sitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta ja kaupan purkamisen ehdot eivät täyty, myyjän on velvollinen antamaan tavarasta hinnanalennusta.

Toisin kuin virheen oikaisemisessa, uudessa toimituksessa sekä kaupan purussa, ostajalle ei ole määrätty erityistä määräaikaa, jossa hinnanalennusta tulisi vaatia. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että hinnanalennusvaatimus tulee esittää kohtuullisessa ajassa.

Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen silloin kun virheen oikaisu ei tule kysymykseen joko sen  vuoksi, että kumpikaan sopijapuoli ei ehdota tällaista ratkaisua, tai sen vuoksi, että virheen oikaisun edellytykset eivät täyty. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tavaran virhe on niin vähäinen, ettei ostajalla ole sen perusteella oikeutta vaatia uutta toimitusta tai virheen korjausta. Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta kauppahinnan maksamisen jälkeenkin. Mikäli kauppahinta on jo suoritettu, tulee myyjän palauttaa hinnanalennuksen osa kauppahinnasta.

Hinnanalennuksen tulee palauttaa sovittu suhde tavaran tosiasiallisen arvon ja sen hinnan välille. Näin ollen tavaran virheen myötä myös tavaran arvo laskee, joten ostajaa ei voida vaatia maksamaan tavarasta täyttä hintaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa